Schrack Technik d.o.o.
  • Stikala RCCB

    Kako delujejo, katere tipe poznamo, v čem se razlikujejo in zakaj jih uporabljamo? Poleg odgovorov na ta vprašanja lahko v članku najdete še druge zanimive in uporabne informacije.

Stikala RCCB (FID)

Osnovna naloga stikala RCCB (FID) (kratica iz angleškega jezika - Residual Current Circuit Breaker) oz. zaščitnega stikala na diferenčni tok v inštalacijah je zaščita pred posrednim dotikom ter požarom (potrebna je izbira pravilnega tipa glede na vgrajen sistem).

Delovanje RCCB stikala (FID) ponazorimo s prvim Kirchhoffovim zakonom, ki pravi, da je vsota vseh pritekajočih tokov v vozlišče enaka vsem odtekajočim tokovom (vsota vseh tokov je enaka 0). Če se pojavi razlika tokov na stikalu RCCB (FID) večja kot je naznačeni diferenčni tok (IΔN), je njegova naloga izklop vseh naprav od omrežnega napajanja.

Izklop RCCB stikala lahko razdelimo na tri dele:

1. Merilnik vsote tokov z diferenčnimi tuljavami, ki ob okvari izmeri razliko toka (okvarni tok), omogoči delovanje odklopnemu releju, če čez njega steče dovolj velik naznačeni diferenčni tok - IΔN.

2. Odklopni rele, ki povzroči mehanski izklop zapaha.

3. Mehanski izklop zapaha povzroči izklop RCCB stikala oz. tokokroga. 

Slika 1: vezalna shema RCCB stikala
Slika 1: vezalna shema RCCB stikala
Slika 2: blokovna shema
Slika 2: blokovna shema

Stikalo RCCB (FID) ima na sprednji strani nameščeno tudi testno tipko »T«, ki jo uporabimo za testiranje delovanja stikala, kar je priporočljivo storiti enkrat na mesec. Za RCCB stikala serije Schrack PRIORI je priporočljivo test narediti vsaj enkrat letno.
Z aktiviranjem preizkusne tipke »T« preverimo samo mehansko delovanje RCCB stikala. Ta preizkus ne nadomešča meritev ozemljilne upornosti (RE) kot tudi ne stanja zaščitnega vodnika, ki ju je potrebno izvesti ločeno po predpisanih časovnih intervalih.

Dva standarda, ki sta namenjena RCCB stikalom:
IEC/EN 61008-1 (tip AC in A)  in  IEC/EN 62423 (tip B)

Tipi RCCB stikal (FID)

Vrsta okvarnega toka Tip RCCB Schrack
uporaba samo za izmenične okvarne tokove sinusnih oblik (v Nemčiji prepovedana uporaba) AC BC00xxxx - 10 kA ter BC60xxxx - 6 kA
izmenični tokovi s pulzirajočimi enosmernimi signali A BC02xxxx – izvedba G, BC03xxxx – izvedba G, BC05xxxx – standardni, BC06xxxx – izvedba S, BC09xxxx – za frekvenčnike, BC65xxxx – 6kA
izmenični tokovi s pulzirajočimi enosmernimi signali, izvedba PRIORI – signalizacija okvarnega toka A BCPxxxxx
izmenični tokovi s pulzirajočimi enosmernimi signali z mešanimi frekvencami F BD044403 – izvedba G
okvarni tokovi tipa A, gladki enosmerni tokovi in izmenični tokovi s frekvenco do 2 kHz B BD87xxxx – standard, BD86xxxx – izvedba S
okvarni tokovi tipa B, gladki enosmerni tokovi in izmenični tokovi s frekvenco do 20 kHz B+  

Tip AC:

Pri nas najpogosteje uporabljeno RCCB stikala, ki so občutljiva samo na okvarne tokove sinusnih oblik. V Nemčiji je ta tip stikal prepovedan, ker zahtevajo občutljivost najmanj na pulzirajoče tokove.

Izdelek v spletni trgovini

Tip A

Stikala RCCB tipa A so občutljiva na izmenični tokove s pulzirajočimi enosmernimi signali. Tip A delimo še na tri glavne podskupine:
- standardna izvedba
- izvedba za frekvenčne pretvornike
- izvedba za rentgen naprave (x-ray)

Izdelek v spletni trgovini

Tip F

Stikala RCCB tipa F so občutljiva na izmenične tokove s pulzirajočimi enosmernimi signali in na visoke oz. t.i. mešane frekvence. Uporabljamo jih tam, kjer so vgrajeni enofazni frekvenčni pretvorniki in v gradbeništvu pri vibratorjih betona.

Izdelek v spletni trgovini

Tip E

Stikala RCCB tipa E so občutljiva na vse okvarne tokove tipa A ter gladke enosmerne in izmenične tokove s frekvenco do 2 kHz. Pri zaščiti gladkih enosmernih okvarnih tokov rabijo dodaten vir napajanja. Uporabljamo jih tam, kjer so vgrajene fotonapetostne naprave, naprave za brezprekinitveno napajanje in polnilne postaje za električne avtomobile.

Tip E+

Stikala RCCB tipa E+ so občutljiva na vse okvarne tokove kot tip E, dodatno pa na gladke enosmerne in izmenične tokove s frekvenco do 20 kHz.

Izvedbe RCCB stikal

Delitev glede na različne zakasnitve:

  • prazen zelen kvadrat - izklopne vrednosti standardne izvedbe RCCB stikal
  • Tip G - zakasnitev 10ms, temenski zdržni tok 3kA (8/20µs)
  • Tip S - zakasnitev 40ms, temenski zdržni tok 5kA (8/20µs)
  • Tip M - zakasnitev 200ms, uporablja se kot požarna zaščita v sistemih ničenja (nov tip)
Slika 3: delovno območje RCCB stikal
Slika 3: delovno območje RCCB stikal

Zgornji graf prikazuje kako se karakteristike zakasnitve – delovno območje posameznih izvedb RCCB stikal v odvisnosti od izklopnega časa in izklopnega diferenčnega toka pomika na grafu. Z debelo črno črto so dodatno ponazorjene mejne časovne izklopne vrednosti pri posameznih izklopnih diferenčnih tokovih.

Slika 4: zaporedja vgrajevanja
Slika 4: zaporedja vgrajevanja

Na zgornji sliki lahko vidimo posamezna zaporedja vgrajevanja stikal RCCB glede na izvedbo in tip.

Zaščitna stikala RCCB v spletni trgovini

Oznake na RCCB stikalih

Slika 5: oznake na RCCB stikalih
Slika 5: oznake na RCCB stikalih

BC054103 - Schrack šifra izdelka
40/4/003 – A
     40A - nazivni tok (In
     4 – število polov (v tem primeru 3P+N)
     003 – 30mA – naznačeni diferenčni tok (IΔn)
     A – tip RCCB stikala

G – izvedba – zakasnitev 10ms
S – izvedba – zakasnitev 40ms
Sinusni in pulzirajoči signal – tip A - RCCB stikala oz. občutljivost
10000 – kratkostična trdnost – 10kA
-25 – najnižja dovoljena temperatura delovanja

Izbira predvarovalke stikala RCCB

Pri izbiri predvarovalke je potrebno upoštevati, da talilni vložki s karakteristiko gG/gL lahko zdržijo 1,6 kratnik nazivnega toka vložka za čas ene ure.

Primer: Vložek D02 - 35A gG/GL x zdržni tok vložka (1h) 1,6 = 56A

Rezultat iz zgornjega primera nam določa, da moramo uporabiti 63A stikalo RCCB.

V primeru, da bi izbrali stikalo RCCB z nazivnim tokom 40A bi trajni tok, ki bi lahko tekel skozi samo stikalo zaradi karakteristike gG/GL predvarovalke le-tega trajno poškodoval oz. uničil. 

    preobremenitev kratek stik
maks. predvarovalka      
  In = 16A 10A gG/gL 63A gG/gL
  In = 25-40A 25A gG/gL 63A gG/gL
  In = 63A 40A gG/gL 63A gG/gL
  In = 80A 50A gG/gL 80A gG/gL
  In = 100A 63A gG/gL 100A gG/gL
s predvarovalko BCF0-VF      
  In = 40A 40A gG/gL 80A gG/gL
  In = 63A 63A gG/gL 80A gG/gL

* BCF0-VF; oznaka VF pomeni "s predvarovalko" (OPCD - Overload protection current directive oz Vorsicherungsfest)

Stikala RCCB, ki imajo dodatno oznako »s predvarovalko« (tuja oznaka: OPCD - Overload protection current directive ali Vorsicherungsfest) imajo mehansko izdelane močnejše kontaktne elemente, da jih lahko uporabimo za nazivni tok kot je naveden na samem stikalu.

Požarna zaščita

Namen RCCB stikala je tudi zaščita pred požarom, ki ga lahko povzročijo tokovi v primeru zemeljskega stika. V spodnji tabeli so navedene sproščene moči, ki se sprostijo ob okvarah pri izmenični fazni napetosti 230V.

Zaščitna naprava Sproščena moč (W)
RCCB - IΔn = 30mA 6,9
RCCB - IΔn = 300mA 69
RCCB - IΔn = 500mA 115
taljiva varovalka in inštalacijski odklopnik - 10A 2300
taljiva varovalka in inštalacijski odklopnik - 16A 3680

Katalog

Katalog vam je na voljo v elektronski (pdf) kot tudi v tiskani verziji. Elektronsko verzijo si lahko prenesete na računalnik s klikom na povezavo spodaj, tiskano verzijo pa lahko naročite pri vašemu prodajalcu ali pa na email naslovu info(at)schrack.si.

Izdelki v spletni trgovini

Avtor

Izidor Jamnik

Schrack Technik d.o.o.

Literatura

  • www.schrack.si
  • Katalog RCCB – zaščitna stikala
  • Elektrotehnični priročnik – Tehniška založba Slovenije