Schrack Technik d.o.o.

Schrack Technik ima na voljo izdelke in rešitve, ki so potrebni za kakovostno distribucijo električne energije v stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektih.

Napajanje sistemov, razdelilnikov in glavnega razdelilnika je srce vsakega objekta. Razsvetljava, ogrevanje in komunikacije niso možni brez kakovostnega dovoda električne energije.

Zato se Schrack Technik vedno osredotoča na pravilno distribucijo električne energije. Varna, pravilna in hitra vgradnja v razdelilnik s pravimi zaščitnimi stikalnimi napravami oziroma varnostnimi sistemi je zato še posebej pomembna. Seveda se to vedno izvaja po priznanih tehničnih pravilih, standardih, smernicah in predpisih.

 

Poudarki in prednosti izdelkov

  • Optimalne rešitve za distribucijo električne energije.
  • Hitra konfiguracija.
  • Preizkušeni izdelki po najnovejših pravilih elektrotehnike.
  • Enostavno načrtovanje s pomočjo programske opreme za načrtovanje razdelilnikov Schrack Design.

Pregled nad izdelki