Schrack Technik d.o.o.

Jalove energije ni mogoče uporabiti, niti pretvoriti v drugo obliko energije. Pravzaprav ta neizkorišča energija obremenjuje omrežje, po katerem je potrebno poleg delovne prenašati še jalovo energijo. Upoštevajte, da ponudniki storitev zaračunavajo tudi porabo jalove energije.

Schrack sistemi za kompenzacijo jalove energije zmanjšajo količino jalove energije. To vam pomaga prihraniti denar zaradi nižjih stroškov energije.

Poudarki in prednosti izdelkov

  • Na voljo naprave za kompenzacijo jalove energije s 7% ali 14% dušenjem ali brez dušenja.
  • Visoke temperature okolja: kondenzatorji Schrack DL lahko trajno delujejo pri temperaturi okolja 65 °C, v nasprotju s 35 °C za kondenzatorje kategorije D po IEC 831.
  • Regulatorji za kompenzacijo jalove energije.

Pregled nad izdelki