Schrack Technik d.o.o.

Schrack Technik ima na voljo omrežne kable od kat.5e do kat.7A, optične kable OM2, OM3, OM4 in OS2 ter koaksialne kable. Spajalni kabli zaokrožujejo bogato ponudbo. Vsi kabli so v skladu s standardom EN50575 in pokrivajo razrede od Eca do B2ca.

Poudarki in prednosti izdelkov

  • Veliko število različnih tipov.
  • Oklopljeni in neoklopljeni.
  • Od kat.5e do kat.7A.
  • Zunanji kabel s PE plaščem.
  • Optični kabli tipa OM2, OM3, OM4 in OS2, od 4 do 24 vlaken.
  • Koaksialni kabli razreda A+.
  • Na voljo tudi brez halogenov.
  • Na voljo tudi spajalni kabli.

Pregled nad izdelki

Uredba 305/2011 o gradbenih proizvodih

Kakšen je namen in vpliv uredbe?

V uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta Evrope, z dne 9. marca 2011, o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov so podatkovni kabli definirani kot gradbeni proizvod.

Gradbeni proizvodi se izdelujejo in dajo na trg za trajno vgradnjo v stavbo ali njene dele in njihove lastnosti vplivajo na lastnosti stavbe glede na njene osnovne zahteve. Uredba tako velja samo za fiksno položene podatkovne kable in ne za spajalne kable.

Ena od temeljnih zahtev za stavbe glede varnosti v primeru požara je, da mora biti stavba zasnovana in izdelana tako, da se v primeru požara ogenj in dim čim manj oz. čim bolj počasi širita. Samo tako lahko stanujoči stavbo varno zapustijo in imajo pristojni reševalci več časa za uspešno reševanje ljudi in premoženja.  

Vsi gradbeni proizvodi morajo biti preverjeni s strani organov, ki so priznani s strani EU in morajo biti v skladu z vsemi standardi. Potem se na podlagi teh pregledov izda izjava o lastnostih (DoP), ki mora biti na razpolago za vsak izdelek. Prav tako mora vsak izdelek imeti ustrezno označbo na pakiranju.

STANDARD

Harmoniziran standard EN 50575: 2014 z naslovom Elektroenergetski, krmilni in komunikacijski kabli – Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru. 

Standard je začel veljati 1.7.2016 s prehodnim obdobjem do 1.7.2017 in je danes že obvezen. Za vse izdelke, ki so proizvedeni po 1.7.2017 in jih zajema standard EN 50575: 2014 je obvezna izdaja izjave o lastnostih (DoP).

Razredi požarnih lastnosti

Požarne lastnosti so razdeljene na 7 razredov, kjer:

  • razred A označuje zahtevo za najvišji (nevnetljiv) razred
  • razred F označuje najnižji (lahko vnetljiv) razred
Požarne lastnosti
Požarne lastnosti

Kje uporabiti kateri razred podatkovnih kablov?

Uporaba razredov