Schrack Technik d.o.o.

Schrack Technik ima na voljo obsežno paleto izdelkov, s katerimi lahko izdelate idealno konfiguriran fotovoltaični sistem.

Poudarki in prednosti izdelkov

  • Visoko zmogljivi moduli.
  • Razsmerniki za vsestransko uporabo.
  • Montažni sistemi za poševne in ravne strehe.
  • Zaščitne naprave za vaš PV sistem.
  • Na voljo kompleti.

Pregled nad izdelki

Obnovljivi viri energije

Na voljo nam je velik potencial obnovljivih virov energije, kot so sonce, veter ali voda. S temi viri lahko zdaj na okolju prijazen način pridobivamo električno energijo in tako zmanjšamo delež fosilnih virov energije v naših sistemih. Fotovoltaični sistemi podjetja Schrack Technik so primerni za manjše privatne kot tudi večje industrijske porabnike električne energije.

Daljinska regulacija pretoka vode na hidroelektrarni (raziskovalna naloga)

Z uporabo obnovljivih virov energije je dijak izboljšal proizvodnjo električne energije na manjši hidroelektrarni.

Mala hidroelektrana (400 kW) na potoku Bela pod Kobariškim Stolom je več let delovala brez ustrezne regulacije pretoka vode.  Pred leti je bila regulacija izvedena s kabelsko povezavo med vodnim zajetjem in strojnico MHE. Zaradi dolžine kabla in prenapetosti se je ta povezava prekinila. Glede na nivo vode v zajetju se je izvajala regulacija odprtja loput Peltonovo turbine (560 kW).

Naloga je bila vzpostaviti komunikacijo med vodnim zajetjem in strojnico, ki je oddaljena 2100 m. Na zajetju je potrebno meriti nivo vode (hidrostatični merilnik) in ta podatek pošiljati v strojnico MHE. Ker vodno zajetje nima dovoda električne energije, je bilo potrebno dimenzionirati zanesljiv otočni sistem izvora električne energije.

Z vzpostavitvijo komunikacije in regulacijo na osnovi nivoja vode v zajetju se je izkoristek MHE povečal za 15-20 %.

Daljinska regulacija

Schrack Design

Za načrtovanje je uporabil programsko opremo Schrack Design. Načrt razdelilnika je na voljo v programski opremi med predlogami.

Več o programski opremi Schrack Design

Schrack Design MHE Bela