Schrack Technik d.o.o.

Schrack Technik predstavlja varnostne sisteme: varnostna razsvetljava, UPS, CO₂ sobni senzorji za šole in pisarniške prostore ter naprave za kompenzacijo jalove energije. V naših vizualno privlačnih izdelkih, ki skrbijo za varnost, združujemo energetsko učinkovitost in funkcionalnost.

Poudarki in prednosti izdelkov

  • Varnostne svetilke z lastnim napajanjem in naprave za skupinsko ter centralno baterijsko napajanje.
  • Brezžični nadzor varnostnih svetilk WirelessControl Professional.
  • Obsežna linija izdelkov UPS od 400 VA do 1 MW.
  • Naprave za kompenzacijo jalove energije.

Pregled nad izdelki

Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava je namenjena varni evakuaciji objekta ali njegovega ogroženega dela, preprečevanju panike ter izvajanju evakuacijskih postopkov z namenom preprečevanja morebitnih poškodb uporabnikov objekta.

Osvetlitev evakuacijske poti omogoča varen izhod iz ogroženega dela po evakuacijski poti in vidnost varnostnih znakov ter gasilnih naprav in opreme. Evakuacijska pot mora biti označena in osvetljena z varnostno razsvetljavo - svetilkami, ki označujejo smer evakuacije. Svetilke imajo piktogram. Svetilke za označevanje smeri evakuacije delujejo v tako imenovanem stalnem spoju (stalno prižgane - ko omrežna napetost obstaja kot tudi takrat ko izgine). Varnostne luči delujejo v tako imenovanem pripravnem spoju (zasvetijo šele, ko omrežna napetost izgine). Mesto montaže in ustrezen tip svetilke se določa skladno z zahtevami požarne študije objekta.

Razsvetljava proti paniki preprečuje paniko in vam omogoča, da pridete do mesta, kjer je vidna evakuacijska pot. Namesti se, če evakuacijska pot ni takoj vidna, zlasti tam, kjer se zbere več ljudi.

Svetilke s piktogramom: za označevanje evakuacijskih poti

Varnostne svetilke s piktogramom

Svetilke brez piktograma: za osvetlitev evakuacijskih poti

Varnostne svetilke brez piktograma

Kombinirane svetilke: za označevanje in osvetlitev evakuacijskih poti

Kombinirane varnostne svetilke