Schrack Technik d.o.o.

Za zaščito življenj, naprav in premoženja so na voljo različna zaščitna stikala: MCB, RCCB, RCBO, AFDD,... 

Poudarki in prednosti izdelkov

 • Široka ponudba in raznolikost izdelkov.
 • Kompaktne dimenzije za enostavno inštalacijo.
 • Potrjene mednarodne testne oznake.
 • Vrhunska razpoložljivost.

Pregled nad izdelki

Orodje za načrtovanje razdelilnikov

Programska oprema Schrack Design omogoča enostavno načrtovanje električnih razdelilnikov in omar po zahtevah standarda. Poleg izdelanih načrtov in izrisanih tokokrogov, lahko preverite segrevanje načrtovanega električnega razdelilnika ali omare po IEC TR 60890 in s tem izpolnite zahteve po EN 61439 (za razdelilnike do 630 A), ter si izdelate dokumentacijo z bazo podatkov v kateri je več kot 10.000 proizvodov.


Več o Schrack Design

 

Požarna zaščitna stikala AFDD

Splošne informacije

Požarna zaščita z AFDD obločnimi detektorji (angleško: Arc fault detection device):

 • Prepozna okvarni oblok in izklopi tokokrog.
 • Izvedba kot RCBO-kombinirano zaščitno stikalo, ki je neodvisno od omrežne napetosti.
 • V eni napravi združuje nadtokovno zaščito, zaščito pred diferenčnimi tokovi in požarno zaščito.
 • Visoka stopnja varnosti zaradi indikatorja položaja kontaktov in indikatorja proženja.
 • Hitro in enostavno ožičenje.

Zaščitna stikala AFDD v spletni trgovini

Uporaba

Zaradi prednosti teh stikal, da v eni napravi združujejo nadtokovno zaščito, zaščito pred diferenčnimi tokovi in požarno zaščito, je njihova uporaba namenjena predvsem za naslednja področja:

 • Področja v katerih je evakuacija težko izvedljiva, kot npr. otroški vrtci, bolnice ali domovi starostnikov.
 • Pri dejavnostih z večjo možnostjo nastanka požara, kot npr. kmetijstvo ali mizarstvo.
 • V zgradbah iz gorljivih materialov, kot npr. lesene hiše, podstrešna stanovanja.
 • Zgradbe z vrednostnimi dobrinami, kot npr. muzeji, knjižnice.
AFFD

RCCB zaščitna stikala na diferenčni tok

Glavna naloga RCCB stikala (naprave na preostali – diferenčni tok) je zaščita pred nevarnostjo električnega udara in požarna zaščita pri zemeljskih stikih.

Glede na občutljivost ločimo več tipov RCCB stikal:

 • ≤30mA: zaščita pri neposrednem dotiku delov pod napetostjo,
 • ≤100mA: zaščita pri posrednem dotiku delov pod napetostjo,
 • ≤300mA: PROTIPOŽARNA ZAŠČITA.

Do neposrednega dotika pride, ko se človeško telo direktno dotakne delov pod napetostjo. Če predpostavimo, da je upornost človeškega telesa 1kῼ je v primeru dotika napetosti 230V, tok skozi človeško telo 230mA, kar pa je lahko že smrtno nevarno.  Za osebno zaščito ljudi je torej nujna izbira RCCB zaščitnih stikal na diferenčni tok ≤30mA.

Vpliv toka na človeško telo

 • Področje AC-1 : učinki nezaznavni.
 • Področje AC-2: ni zaznati škodljivih učinkov in krčenja mišic.
 • Področje AC-3: pojavi se krčenje mišic, vendar še ni nevarno za srce.
 • Področje AC-4: se že pojavijo nevarnosti za srce.

Primeri uporabe tipov RCCB stikal

Danes se RCCB stikala razlikujejo med seboj glede na tipe zaznavanja diferenčnih tokov, ter glede na čas proženja. Pri izbiri zaščitnih stikal je potrebno upoštevati mesto vgradnje in pa navodila, ki jih predpišejo proizvajalci električne opreme, vgrajene na objektu.

Tip AC - ohmska, induktivna in kapacitivna bremena brez elektronskih komponent, običajno:

 • potopni grelec,
 • kuhalna plošča / pečica z uporovnimi grelnimi elementi,
 • halogenska ali klasična razsvetljava.

Tip A - enofazni porabniki, z elektronskimi komponentami, običajno:

 • enofazni pretvorniki,
 • IT in multimedijska oprema (razred 1),
 • napajalniki (opremo razreda 2),
 • zatemnilniki za razsvetljavo,
 • indukcijske kuhalne plošče,
 • pralni stroji, brez frekvenčno krmiljenega motorja.

Tip A je primeren za vse aplikacije tipa AC.

Tip F - oprema / naprave s frekvenčnim nadzorom, običajno:

 • nekateri pralni, sušilni in pomivalni stroji s sinhronskim motorjem,
 • nekatera električna orodja (razred 1),
 • nekatere klimatske naprave.

Tip F je primeren za vse aplikacije tipa A in tipa AC.

Tip B - trifazna elektronska oprema, običajno:

 • UPS naprave,
 • polnilne postaje za električna vozila,
 • PV elektrarne,
 • industrijski stroji,
 • žerjavi.

Tip B je primeren za vse aplikacije tipa F, tipa A in tipa AC.

Tip B+ - še nimajo mednarodnega (IEC) ali evropskega (EN) standarda -  (VDE 0664-400).

Izbira RCCB stikala je torej odvisna od vrste okvarnih tokov, ki jih v primeru okvare povzročijo električne naprave. Iz tabele 1 je razvidno, da v današnji moderni elektro inštalaciji uporaba RCCB stikal tipa AC v praksi ni dovoljena. Standard pri nas tega sicer ne zahteva, vendar to zahtevajo današnje električne naprave na objektih in okvarni tokovi, ki se pojavijo. Današnja moderna elektro inštalacija zahteva uporabo več različnih naprav na diferenčni tok. Porabniki v inštalaciji so razdeljeni v več skupin. Taka inštalacija nam ob pojavu napake v toku v eni veji ne izklopi celotne inštalacije. To pa je s stališča modernega življenja in zahtev po razpoložljivosti električne energije nujno. Optimalna izbira je, da za glavno diferenčno stikalo izberemo selektivni tip RCCB (S). Naša skupna naloga je, da dvignemo nivo varnosti in zanesljivosti elektro inštalacije.

Zaščitna stikala RCCB v spletni trgovini