Schrack Technik d.o.o.

Schrack Technik nudi vse od kontaktorjev, bimetalnih relejev do motorskih zaščitnih stikal različnih velikosti in tehničnih značilnosti. Vsi izdelki so v skladu z obstoječimi standardi.

Poudarki in prednosti izdelkov

 • Visokokakovostni, zanesljivi in varni izdelki nudijo optimalno zaščito za ljudi, instalacije in sisteme.
 • Naši izdelki in rešitve pokrivajo celotno paleto industrijskih aplikacij.
 • Varni, prilagodljivi in za vsestransko uporabo.
 • Vsi izdelki so v skladu z veljavnimi standardi.
 • Enostavno načrtovanje s pomočjo programske opreme Schrack Design.

Pregled nad izdelki

 • Motorska zaščitna stikala, 3-polna, za nazivne tokove motorja od 0,16 A do 32 A.
 • Izklop v primeru izpada posamezne faze.
 • Možna naknadna namestitev pomožnega kontakta, s strani ali čelno.
 • Primerni za motorje z razredom učinkovitosti IE3.
 • Motorska zaščitna stikala, 3-polna, za nazive tokove motorja od 24 A do 63 A.
 • Izklop v primeru izpada posamezne faze.
 • Možna naknadna namestitev pomožnega kontakta, s strani ali čelno.
 • Primerni za motorje z razredom učinkovitosti IE3.

Zbiralke

 • Vilične zbiralke, nazivni tok 63 A.
 • Za ožičenje do 5 motorskih zaščitnih stikal BE5, na voljo za BE5 z ali brez pomožnih kontaktov nameščenih s strani.
 • S čelne strani nameščeni pomožni kontakti ne povečajo širine motorskega zaščitnega stikala.
 • Pri skupnem toku več kot 63 A je treba uporabiti zbiralko 63 A z napajalnim blokom v sredini.
 • Kontaktorji od 3 kW do 7,5 kW, 3-polni, z integriranim pomožnim kontaktom, NC ali NO.
 • Kontaktorji LTD0 so lahko opremljeni z dodatnim 2-polnim ali 4-polnim blokom pomožnih kontaktov.
 • Z zrcalnim kontaktom.
 • Kontakti v skladu z EN 50012.
 • DC-kontaktorji z integriranim varistorjem.
 • Primerni omejevalniki napetostne konice LTZ0.
 • Kontaktorji LTD0 so primerni za priklop bimetalnih relejev tipa LTT0.
 • Montaža na DIN-letev TS35 ali montažno ploščo.
 • Kontaktorji od 7,5 kW do 18,5 kW, 3-polni, z integriranim pomožnim kontaktom, NC ali NO.
 • Kontaktorji LTD1 so lahko opremljeni z dodatnim 2-polnim ali 4-polnim blokom pomožnih kontaktov.
 • Z zrcalnim kontaktom.
 • Kontakti v skladu z EN 50012.
 • DC-kontaktorji z integriranim varistorjem.
 • Primerni omejevalniki napetostne konice LTZ1.
 • Kontaktorji LTD1 so primerni za priklop bimetalnih relejev tipa LTT1.
 • Montaža na DIN-letev TS35 ali montažno ploščo.
 • Kontaktorji od 18,5 kW do 37 kW, 3-polni.
 • Kontaktorji LTD2 so lahko opremljeni z dodatnim 2-polnim ali 4-polnim blokom pomožnih kontaktov.
 • Kontakti v skladu z EN 50012.
 • DC-kontaktorji z integriranim varistorjem.
 • Primerni omejevalniki napetostne konice LTZ3.
 • Kontaktorji LTD2 so primerni za priklop bimetalnih relejev tipa LTT2.
 • Montaža na DIN-letev TS35 ali montažno ploščo.
 • Kontaktorji od 37 kW do 90 kW, 3-polni.
 • Kontaktorji LTD3 so lahko opremljeni z dodatnim 2-polnim ali 4-polnim blokom pomožnih kontaktov.
 • Kontakti v skladu z EN 50012.
 • DC-kontaktorji z integriranim varistorjem.
 • Primerni omejevalniki napetostne konice LTZ3.
 • Kontaktorji LTD3 so primerni za priklop bimetalnih relejev tipa LTT3.
 • Montaža na DIN-letev TS35 ali montažno ploščo.
 • Kontaktorji 90 kW do 110 kW, 3-polni, z integriranimi pomožnimi kontakti, 2 NC in 2 NO.
 • Kontaktorje LTD4 se lahko s strani opremi z dodatnimi pomožnimi kontakti LTZ3D711 in LTZ3D811.
 • Kontakti v skladu z EN 50012.
 • Varistor integriran v krmilni elektroniki.
 • Kontaktorji 132 kW do 160 kW, 3-polni, z integriranimi pomožnimi kontakti, 2 NC in 2 NO.
 • Kontaktorje LTD5 se lahko opremi z dodatnimi pomožnimi kontakti LTZ5D711 in LTZ5D811.
 • Kontakti v skladu z EN 50012.
 • Varistor integriran v krmilni elektroniki.
 • Montaža na montažno ploščo.
 • Kontaktorji 200 kW do 250 kW, 3-polni, z integriranimi pomožnimi kontakti, 2 NC in 2 NO.
 • Kontaktorje LTD6 se lahko s strani opremi z dodatnimi pomožnimi kontakti LTZ5D711 in LTZ5D811.
 • Kontakti v skladu z EN 500012.
 • Varistor integriran v krmilni elektroniki.
 • Montaža na montažno ploščo.
 • 4-polni pomožni kontaktorji za krmiljenje.
 • Pomožne kontaktorje LTH je z dodatnimi pomožnimi kontakti LTZ0H možno razširiti na 6-polne ali 8-polne.
 • Tuljava kontaktorja in glavni kontakti pri LTH niso zamenljivi.
 • Montaža na DIN-letev TS35 ali montažno ploščo.
 • Kondenzatorski kontaktorji LTK so posebna izvedba kontaktorjev LTD velikosti 1 do 2.
 • Preko 3 čelno vgrajenih prehitevalnih pomožnih NO kontaktov z upori se kondenzatorji predhodno napolnijo. Kmalu zatem pomožni kontakti zaprejo glavne kontakte. S tem se prepreči moteče povratno delovanje na omrežje in zvarjenje glavnih kontaktov kontaktorja. S kondenzatorskimi kontaktorji se smejo vklapljati samo kondenzatorji brez električnega naboja.
 • Tehnični podatki so v skladu z IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1.
 • Kondenzatorski kontaktorji LTK1 so opremljeni s prostimi pomožnimi kontakti, 1 NO in 1 NC.
 • Kondenzatorski kontaktorji LTK2 so opremljeni s prostim pomožnim kontaktom, 1 NO.
 • Kondenzatorski kontaktorji LTK ne morejo biti opremljeni z dodatnimi pomožnimi kontakti.
 • Montaža na DIN-letev TS35 ali montažno ploščo.
 • 4-polni kontaktorji od 20 A do 200 A AC-1.
 • Kontaktorje LTR0 in LTR1 se lahko čelno opremi z dodatnimi 2-polnimi ali 4-polnimi pomožnimi kontakti.
 • Kontaktorje LTR2 in LTR3 se lahko s strani ali čelno opremi z 2-polnimi ali 4-polnimi pomožnimi kontakti.
 • Primerni omejevalniki napetostne konice za kontaktorje LTR0 - LTZ0, LTR1 - LTZ1, LTR2 in LTR3 - LTZ3.
 • Montaža na DIN-letev TS35 ali montažno ploščo.

Za menjavo smeri vrtenja

 • Predhodno ožičene kontaktorske kombinacije za menjavo smeri vrtenja do 4 kW z integrirano mehansko blokado.
 • Prosti pomožni kontakti, 1 NO na kontaktor.
 • Dodatno so potrebni bimetalni releji LTT0 (niso vključeni v kombinaciji za menjavo smeri vrtenja).
 • Večje moči kontaktorskih kombinacij za menjavo smeri vrtenja se lahko doseže s lastnim sestavljanjem posameznih komponent.

Zvezda-trikot

 • Predhodno ožičene kontaktorske kombinacije zvezda-trikot do 22 kW z integrirano mehansko blokado med zvezdo in trikotom.
 • Dodatni pomožni kontakti so navedeni v "Pomožni kontakti" za kontaktorje LTD.
 • Dodatno so potrebni bimetalni releji LTT (v kontaktorski kombinaciji zvezda-trikot niso vključeni).
 • Bimetalni releji LST so primerni za direktno montažo na kontaktor ali s pomočjo podnožja za bimetalni rele na DIN-letev TS35.
 • Večje moči kontaktorskih kombinacij zvezda-trikot se lahko doseže z lastnim sestavljanjem posameznih komponent.
 • Nastavljiva vrednost za bimetalne releje pri uporabi zvezde-trikota = nazivni tok motorja ln x 0,58.