Schrack Technik d.o.o.

Schrack Technik ima na voljo široko paleto izdelkov za ozemljitev. Sistemi za ozemljitev morajo izpolnjevati dve bistveni zahtevi: preusmeriti tok strele v zemljo ter zmanjšati razlike v potencialu. Pri nas boste našli najpomembnejše izdelke in informacije za načrtovanje in namestitev ozemljitvenih sistemov.

Poudarki in prednosti izdelkov

  • Žice in trakovi.
  • Ozemljitvena sonda s križnim profilom in ozemljitvena okrogla sonda.
  • Izenačitev potencialov.
  • Objemke cevi za meteorno vodo.
  • RF objemka za ozemljitev cevi.
  • Povezovalne in priključne sponke.

Pregled nad izdelki

Dodatne informacije

Ozemljitev mora biti urejena v skladu z EN 62305.