Schrack Technik d.o.o.

Odvodniki toka strele in prenapetostni odvodniki so nameščeni kot zaščita pred neposrednimi in posrednimi učinki udarov strele in prenapetostjo. Za varno odvajanje teh tokov v tla in za izenačitev potencialov se uporablja ustrezen ozemljitveni material.

Poudarki in prednosti izdelkov

 • Odvodniki toka strele, prenapetostni odvodniki (T1+2) 25 kA.
 • Odvodniki toka strele, prenapetostni odvodniki (T1+2) 12.5 kA.
 • Prenapetostni odvodniki (T2) 15 kA in 20 kA.
 • Prenapetostni odvodniki za posamezne naprave (T3).
 • Odvodniki toka strele (T1) in prenapetostni odvodniki (T2) (kombinirani prenapetostni odvodniki) 12,5 kA za fotonapetostne naprave.
 • Prenapetostni odvodniki (T2) 20 kA, za fotonapetostne naprave.
 • Ozemljitveni material.

Pregled nad izdelki

Podrobnosti

Standardi: IEC61643-11, EN61643-11, EN50539-11:2013+A1:2014, EN50164-2.

Vzroki za nastanek prenapetosti

Prenapetosti v električnih sistemih se pojavijo iz različnih razlogov. Najpogostejši so:

 • Direktni udar strele in udar strele v bližini

Pri direktnem udaru strele ali udaru strele v bližino govorimo o udaru strele v odprte vodnike v neposredni bližini električnih naprav, v objekt z ali brez zaščite pred udarom strele.

Zaščito pred direktnim udarom strele nudijo odvodniki toka strele, ki so preizkušeni po mednarodnih zahtevah odvodnikov tipa T1 (stara oznaka „B“). Kot dodatna zaščita se k odvodniku toka strele priporoča še namestitev prenapetostnega odvodnika in odvodnika za posamezne naprave!

 • Indirektni udar strele

Strele oblak-oblak, oblak-zemlja ter zemlja-oblak imajo zelo visoko elektromagnetno polje. V prevodnih predmetih se inducira napetost, ki lahko doseže zelo visoke vrednosti in na napravah povzroči škodo.

Za zaščito naprav je potrebno namestiti prenapetostni odvodnik tipa T2 (stara oznaka „C“). Za dodatno zaščito se priporoča namestitev odvodnika za posamezne naprave.

 • Oddaljeni udar strele

Kot oddaljeni udar strele označujemo udar strele v večji oddaljenosti od naprave v nizko- oz. srednjenapetostnem omrežju. Označujemo jih tudi kot indirektni udar strele.

Oddaljeni udari strele v napravah povzročijo prenapetosti, ki se v ozemljitev odvaja s prenapetostnimi odvodniki tipa T2 (stara oznaka „C“).

 • Preklapljanja v nizkonapetostnih omrežjih

Ne tako spektakularna kot nevihte, so preklapljanja, ki pri vklopu ali izklopu bremen ali pri izklopu kratkih stikov povzročajo prenapetosti.

Te uničujoče prenapetosti se lahko zmanjša z ustrezno razvrščenimi odvodniki: prenapetostni odvodnik T2 + dodatno odvodnik za posamezne naprave T3 (stara oznaka „D“).

Največja škoda nastane, ko strela udari neposredno, kar običajno privede do požara. Ogromna sproščena energija je sprožilec za takšne in druge ekstremne škode.

Vzroki prenapetosti

Hitri izbor prenapetostnih odvodnikov

Izbira pravih odvodnikov je eno od najpomemnejših področij, če hočemo zaščititi porabniško napravo. S hitrim izborom prenapetostnih odvodnikov lahko najdemo pravi odvodnik hitro in enostavno.

Izbor prenapetostnih odvodnikov

Postavitev v stavbi

Postavitev prenapetostnih odvodnikov v stavbi