Schrack Technik d.o.o.

Reference

Z izdelki SCHRACK se načrtujejo in realizirajo številni pomembni projekti. Izvedeni so v sodelovanju z znanimi mednarodnimi proizvajalci stikalnih naprav, ki poskrbijo za optimalno distribucijo energije v objektih in napravah, krmilijo stroje in naprave ter zagotavljajo varen potek in varno delovanje.

Naš dobro premišljen prodajni program za sisteme gospodarnega izkoriščanja energije, sodobno komunikacijsko tehnologijo, industrijsko uporabo ter ponudbe za varnost, udobje in dobro počutje je pogoj za partnerske rešitve in predstavlja Slovenijo kot primerno lokacijo za industrijo in storitve.