Schrack Technik d.o.o.
  • O podjetju

Pomemben igralec v srednji Evropi

Skupina Schrack Technik je eno izmed vodilnih tehnoloških podjetij, ki se je specializiralo za izdelke in rešitve namenjene distribuciji in razdelitvi energije in podatkov. Omreženje, optimizacija in varnost Vaše energije in podatkov so naše osrednje področje. Z Avstrijo kot izhodiščno točko in z ustanovitvijo hčerinskih podjetij smo postali pomemben igralec v srednji Evropi.

Skupina Schrack Technik, z glavnim sedežem na Dunaju, se je specializirala za izdelke in rešitve namenjene energijski in podatkovni tehniki. Podjetje ponuja kupcem popoln program izdelkov za varno, udobno in gospodarno razdelitev in uporabo energije. Odkar smo prevzeli Highspeed Cabling je naše podjetje specialist tudi na področju podatkovnih omrežij. Vodstvo podjetja sestavljajo Wilhelm Großeibl, Viktor Eßbüchl in Norbert Kasper. Predsedujoči je Wilhelm Großeibl.

Naš obsežen asortiment obsega vse od stikalnih omar, relejev, zaščitnih stikal do varnostne razsvetljave in izdelkov za podatkovna omrežja. Schrack je eno izmed redkih podjetij, ki s svojo ponudbo pokriva celoten tržni spekter elektroinštalacijske branže. V strateško pomembnih področjih kot so zaščitna stikala, mrežna tehnika, varnostna razsvetljava in releji je Schrack Technik vodilni na trgu. Najvišja kvaliteta izdelkov za gospodarne rešitve krepijo število naših kupcev.

Težišče srednja in vzhodna Evropa

Izven Avstrije je Schrack Technik dejaven še na trgu enajstih državah z lastnimi hčerinskimi podjetji. Srednja Evropa je strateško težišče naših aktivnosti. Partnerska podjetja pa so navzoča med 40-imi nacijami.

Prednost pred konkurenco: izdelki visoke kakovosti, tehnična kompetenca, osebna skrb in najboljša možna razpoložljivost

Prednost Schracka pred konkurenco leži v združitvi naslednjih elementov: izdelki visoke kakovosti, tehnična kompetenca in osebna skrb. Okoli 60% zaposlenih je dejavnih na področju prodaje in tehničnega svetovanja.

V nasprotju s konkurenco Schrack ne trži svojih izdelkov preko trgovin na debelo, ampak s svojo lastno zunanjo službo. Med krog kupcev Schracka spadajo vodilna elektroinštalacijska podjetja, graditelji stikalnih omar, specialisti za mrežno tehniko in kupci v industriji.

S sedmimi regionalnimi pisarnami v Avstriji, imenovanimi Schrack Store, in svojo lastno tehnično odlično izobraženo zunanjo službo, lahko Schrack Technik kupcu hitro in kompetentno izpolni njegovo željo.

S postavitvijo Schrack Storov se je razpoložljivost izdelkov na mestu povečala, saj je v njih na razpolago več kot 3.000 izdelkov, katere lahko tudi takoj odnesete. To je naša prednost, saj potrebujejo Schrack Technik kupci svoje izdelke hitro. Večkrat tudi nepričakovano.

Logistični procesi so zasnovani tako zanesljivo, da so Schrack izdelki označeni na način, kateri dovoljuje tudi kupcem sledenje razpoložljivosti na nivoju izdelkov.

Nadaljnja solidna rast kot cilj

Za Schrack relevanten trg v Avstriji znaša okoli 900 milijonov Evrov in ima dobro stopnjo rasti. Znatno rast nam zagotavlja predvsem tržišče vzhodne Evrope, saj beležijo povečano potrebo po tehničnih servisih v stavbah in industrijskih obratih.

Že desetletja se Schrack Technik dokazuje svojim kupcem kot kompetenten partner na področju nizke napetosti za energijsko tehniko, industrijo, gradnjo stikalnih blokov, stavbnih inštalacijah, varnostni razsvetljavi, podatkovnem omrežju, svetlobni tehniki in fotovoltaični energiji.

Naša vizija je biti vodilni na trgih, kjer smo prisotni. Želimo, da bi bili najboljši in najzanesljivejši partner naših kupcev na našem prodajnem področju v naši skupini izdelkov.

Servis kupcev in stalen nadaljnji razvoj naših izdelkov sta za nas prioriteta.

Z visoko kvalitetnimi izdelki in svetovanjem na mestu v naših poslovalnicah in Storih, kakor tudi preko elektronskih orodij, podpiramo naše kupce v boju s konkurenco na najboljši možni način.

Naši kupci so v središču dogajanja. Sistematsko upoštevamo zahteve strank in tako nudimo odlične gospodarne in tehnične rešitve. Redno preverjamo zadovoljstvo strank, kar nam omogoča, da nenehno izboljšujemo ponujene storitve. Zagovarjamo potrebne spremembe in neprestano uvajanje novosti.

S tem dosegamo visoko zadovoljstvo naših kupcev ter negujemo vez z njimi. 

Ponujamo odlične gospodarne in tehnične rešitve.

Kupcu ponujamo osebno skrb in hitrost. Informacije o naših izdelkih vam nudimo na posvetovalnih razgovorih, v naših katalogih, na spletni strani in v naših poslovalnicah.

Zadovoljstvo in želje kupcev redno preverjamo. To nam omogoča, da lahko permanentno izboljšujemo našo ponudbo.

Odgovornost, jasni cilji in stalno zasledovanje teh ciljev, so lastnosti Schrack Technik sodelavcev.

Naše sodelavce podpiramo z dodatnimi šolanji in izobraževanji, kjer se spoznajo z najmodernejšimi tehnikami tako na tehničnem kot prodajnem področju. Nudimo stabilna delovna mesta za dolgotrajno vez z našimi poslovnimi partnerji.

Definirani mejniki, kakor tudi stalno merjenje in vrednotenje le teh, nam omogoča, da cilja ne vidimo le v daljavi, ampak ga imamo vedno pred očmi. Na takšen način ga lahko tudi dosežemo.

Naše cilje o kvaliteti in okolju definiramo v posameznih procesih in postopkih. Te preverjamo v rednih presledkih, jih ocenimo, izboljšamo in ponovno opišemo. Posamezne korake za dosego izboljšav jasno definiramo in jih nato predamo lastnikom procesov ter jih skupaj z njimi uresničimo.