Schrack Technik d.o.o.

Sonce sije zastonj. S pomočjo tehnologije lahko zajamemo sončno energijo in jo uporabimo, kot najbolj čist vir energije. Izgradnja fotonapetostne elektrarne vam omogoča, da boste preskrbljeni z lastnim virom električne energije.

Minimalni pogoji in zahteve za izgradnjo:

 • Nosilnost strešne konstrukcije.
 • Lega strehe J, JV, JZ pod kotom 20-40 stopinj.
 • Za 1kW potrebujemo predvidoma od 6 – 7m2 površine (slika 1).
 • Moč in predvidena letna proizvodnja naj bosta malo nad vašo letno porabo.
 • Skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo, proizvodna naprava ne sme presegati
  0,8 kratnika priključne moči odjema merilnega mesta.
 • Način obračuna proizvodnje in porabe el. energije (NET METERING, razlika med oddano in prevzeto el. energijo v obdobju enega leta).

Moč varovalk

V spodnji tabeli lahko najdete velikosti varovalk (A) od katerih je odvisna maksimalna dovoljena priključna moč vaše elektrarne. Primer naše PV elektrarne velja za glavne varovalke 3x20A.

MOČ VAROVALK MAKS. PRIKLJUČNA MOČ
3x16 A 8.78 kW
3x20 A 11.08 kW
3x25 A 13.86 kW
3x32 A 17.74 kW
3x35 A 19.40 kW
3x40 A 22.17 kW
3x50 A 27.71 kW
3x63 A 34.92 kW

Schrack Technik vam zagotavlja visokokakovostne komponente za izgradnjo PV elektrane. 

Za izgradnjo PV elektrarne potrebujemo še:

 • razdelilne omare (tip EK, IP66)
 • DC kabel (Solar 125 RV flex 1500V DC, EN50618)
 • konektorje MC4 (IP67,1000V, UV)
 • SPD zaščite na DC in AC strani (PHOTEC BC)
 • zaščite na DC in AC strani (gPV+MCB)

Schrack Technik ima v svojem portfelju vse potrebne certificirane komponente za varno, zanesljivo in dolgotrajno delovanje vaše sončne elektrarne.