Schrack Technik d.o.o.

Fotonapetostni sistem in optimizacija s TS4

Pri projektiranju fotonapetostnih sistemov zasenčeni moduli vplivajo na zmanjšanje učinkovitosti vseh drugih modulov v sistemu.

S pomočjo nadgradnje sistema z optimizatorji Tigo Smart (TS4) lahko vsak modul doseže svojo maksimalno moč, ne glede na omejitve drugih modulov. Na ta način dosežemo najvišjo proizvodnjo el. energije glede na razpoložljivo osončenje (slika 1-3).

V primerjavi s konkurenco, optimizatorji TIGO TS4 delujejo samo v primeru, ko je PV modul osenčen. Na ta način dosežemo manjšo obremenjenost elektronike TS4 in s tem večjo zanesljivost delovanja sistema. Princip delovanja je najbolj nazorno prikazan na spodnjih slikah.

Za optimalno delovanje našega PV sistema potrebujemo TS4 optimizatorje. Število teh je enako številu PV modulov (TS4-A-O) oziroma polovico, če uporabimo TS4-A-O-DUO. Namestimo jih na standardni okvir modula. TS4 nam omogoča optimizacijo, varnost in nadzor. Optimizatorji TS4 so brezžično povezani z TAP (TIGO ACCESS POINT). Vsak TAP podpira do 300 Smart fotonapetostnih modulov. Maksimalna razdalja od TAP do najdle oddaljenega PV modula je 35 m. TAP je žično povezan s CCA – kompaktni zapisovalnik podatkov (RS 485, 4-žična, UV odporni). Enota CCA prevzame nadzor podatkov in varnostne funkcije TS4 – Tigo Smart. CCA je povezana na ethernet žično ali preko Wi-Fi.

Tako povezan DC sistem lahko priključimo na večino razsmernikov uveljavljenih proizvajalcev. V našem primeru je to FRONIUS.

Princip delovanja optimizatorja TIGO TS4

Fotonapetostni sistem s TS4