Schrack Technik d.o.o.
  • Polnilne postaje za električna kolesa

Prodaja električnih koles je pravi hit tega poletja. Na nekaterih evropskih trgih postajajo celo najbol prodan tip koles. S pomočjo polnilnic za električna kolesa si lahko gostišča in drugi turistični objekti povečajo obisk turistov.

Polnilnice se lahko uporabijo na javnih ali zasebnih površinah.

Polnilne postaje za turistične in poslovne objekte

Polnilne postaje za električna kolesa, ki so primerna za uporabo na turističnih in poslovnih objektih. Omarice vsebujejo vso potrebno zaščito in 2 ali 4 šuko vtičnice. Omara se lahko zakleni s tem, da uporabnik vstavi kovanec za 1 €. Tako lahko s ključem omarico zaklene in gre brez skrbi po opravkih. Ko se vrne, odklene omarico in kovanec za 1 € se mu vrne.

 

Omarica z 2x šuko
 

Omarica a 4x šuko

Polnilne postaje za javne objekte

Polnilne postaje za električna kolesa, ki so primerna za javne objekte ali površine. 

  • 6x šuko
  • Brez obračunavanja
  • Vključno z vsemi zahtevanimi zaščitnimi napravami 

Polnilna postaja s 6x šuko

Primer uporabe: javna polnilna postaja

Za potrebe turizma se lahko postavi javna polnilna postaja s sočno elektrarno. Tako se električna kolesa polnijo z elektriko pridobljeno iz sončne energije. 

Polnilne postaje za električna kolesa v spletni trgovini

Polnilne postaje za električna kolesa

Fotovoltaika v spletni trgovini

Fotovoltaika