Schrack Technik d.o.o.
  • Daljinska regulacija pretoka vode na hidroelektrarni

    Z uporabo obnovljivih virov energije je dijak izboljšal proizvodnjo električne energije na manjši hidroelektrarni.

Raziskovalna naloga

Mala hidroelektrana (400 kW) na potoku Bela pod Kobariškim Stolom je več let delovala brez ustrezne regulacije pretoka vode.  Pred leti je bila regulacija izvedena s kabelsko povezavo med vodnim zajetjem in strojnico MHE. Zaradi dolžine kabla in prenapetosti se je ta povezava prekinila. Glede na nivo vode v zajetju se je izvajala regulacija odprtja loput Peltonovo turbine (560 kW).

Naloga je bila vzpostaviti komunikacijo med vodnim zajetjem in strojnico, ki je oddaljena 2100 m. Na zajetju je potrebno meriti nivo vode (hidrostatični merilnik) in ta podatek pošiljati v strojnico MHE. Ker vodno zajetje nima dovoda električne energije, je bilo potrebno dimenzionirati zanesljiv otočni sistem izvora električne energije.

Z vzpostavitvijo komunikacije in regulacijo na osnovi nivoja vode v zajetju se je izkoristek MHE povečal za 15-20 %.

Schrack Design

Za načrtovanje je uporabil programsko opremo Schrack Design.