Schrack Technik d.o.o.

Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava je namenjena varni evakuaciji objekta ali njegovega ogroženega dela, preprečevanju panike ter izvajanju evakuacijskih postopkov z namenom preprečevanja morebitnih poškodb uporabnikov objekta.

Osvetlitev evakuacijske poti omogoča varen izhod iz ogroženega dela po evakuacijski poti in vidnost varnostnih znakov ter gasilnih naprav in opreme. Evakuacijska pot mora biti označena in osvetljena z varnostno razsvetljavo - svetilkami, ki označujejo smer evakuacije. Svetilke imajo piktogram. Svetilke za označevanje smeri evakuacije delujejo v tako imenovanem stalnem spoju (stalno prižgane - ko omrežna napetost obstaja kot tudi takrat ko izgine). Varnostne luči delujejo v tako imenovanem pripravnem spoju (zasvetijo šele, ko omrežna napetost izgine). Mesto montaže in ustrezen tip svetilke se določa skladno z zahtevami požarne študije objekta.

Razsvetljava proti paniki preprečuje paniko in vam omogoča, da pridete do mesta, kjer je vidna evakuacijska pot. Namesti se, če evakuacijska pot ni takoj vidna, zlasti tam, kjer se zbere več ljudi.
 

Svetilke s piktogramom: za označevanje evakuacijskih poti

Svetilke brez piktograma: za osvetlitev evakuacijskih poti

Kombinirane svetilke: za označevanje in osvetlitev evakuacijskih poti

LED varnostne svetilke

Serija K2
Serija K2

LED varnostna svetilka z baterijo. Primerna za stensko ali stropno montažo z enostransko ali dvostransko smerjo.

Serija K3
Serija K3

LED varnostna svetilka z baterijo v skladu z EN 60598-1, EN 60598-2-22 in EN 1838.

Serija K4
Serija K4

Samostojne LED svetilke za označevanje evakuacijske poti v skladu z EN 60598-1, EN 60598-2-22, ISO 7010 in EN 1838.

Serija K5
Serija K5

Samostojna varnostna svetilka za označevanje zasilnih izhodov in evakuacijske poti v skladu z EN 60598-1. EN 60598-2-22 in EN 1838 za stensko montažo ...

Serija K6
Serija K6

Varnostna LED svetila za označevanje in osvetlitev evakuacijskih in reševalnih poti. Ima funkcijo Autotest in je primerna za podometno in nadometno ...

Serija KT
Serija KT

Plastična LED svetilka za evakuacijo v skladu z EN 60598-1, EN 60598-2-22 in EN 1838 za označevanje izstopnih in evakuacijskih poti.

Serija EXIT
Serija EXIT

Eksplozijsko varna svetilka s smerjo gibanja Izhod EXIT je v skladu z zahtevami direktive ATEX 2014/34 / EU, pa tudi z EN 60598, del 2.22.

Pribor
Pribor

Širok izbor pribora: nosilci, krmilniki, zaščitne košare,...