Schrack Technik d.o.o.

Opis funkcije autotest

  • Funkcionalni preizkus (30 sekund) se samodejno izvede 7 dni po priključitvi svetilke ali za tem, ko izvršimo funkcijo »reset« oz »določitev ure funkcionalnega preizkusa«.
    Opomba: Ko izvršimo funkcijo »reset ure«, se bodo vsi nadaljnji preizkusi izvajali samodejno ob istem času, v razmaku 7 dni. S tem lahko sami kontrolirate kdaj želite, da se samodejni preizkusi izvajajo. Priporočljivo je, da se preizkus nastavi na termin, ko obstaja najmanjša verjetnost prisotnosti oseb v prostorih.
  • Prvi test avtonomije (3 ure) se določi na želeni čas znotraj obdobja 52 tednov od priključitve. Sicer se preizkus izvede avtomatsko po 52 tednih. Za tem se bo test izvajal samodejno na isti termin vsakih 52 tednov.
  • V primeru, da med testom avtonomije pride do izpada električne energije, se test ustavi in svetilka avtomatsko preklopi na baterijski način.
  • Če je baterija ob izpadu električne energije prazna, se bo naslednji test opravil šele, ko se baterija ponovno napolni.

Funkcije tipke za test

Med pritiskom tipke za test utripa zelena LED lučka v amplitudi 1 sekunde.
Primer: za test delovanja, mora LED lučka utripniti 3x (= 3 sekunde).

Tipka za test Zelena LED lučka po pritisku na tipko za test Stanje
Pridrži tipko 1 sekundo Ugasnjena Hitra simulacija preizkusa delovanja varnostni režim (3sec.)
Pridrži tipko 2 sekundi Počasi utripa Funkcionalni preizkus (30 sekund)
Pridrži tipko 5 sekund Hitro utripa Test avtonomije (3 ure)
Pridrži tipko 5 sekund, ponovno Ugasnjena Test avtonomije se prekine
Pridrži tipko 9 sekund Ugasnjena Resetiraj uro za tedenski funkcionalni preizkus
Pridrži tipko 10 sekund Ugasnjena Sistemski reset

Javljanje napake preneha, ko se napaka odpravi (npr: menjava baterije) in se izvede nov test delovanja.

Menjava baterij

Če je čas delovanja svetilke manjši od 180 min (test delovanja je bil negativen = rdeči LED indikator stalno sveti), moramo zamenjati baterijo.
Uporabite samo originalne baterije od proizvajalca.

LED lučke