Schrack Technik d.o.o.
 • Leto svetlobe 2015

  UNESCO je razglasil leto 2015 kot mednarodno leto svetlobe in tehnologij povezanih s svetlobo. Zato smo za vas pripravili posebno podstran z uporabnimi informacijami o lastnostih svetlobe.

UNESCO je skupaj z Združenimi narodi in evropskim združenjem fizikov razglasil leto 2015 kot mednarodno leto svetlobe in tehnologij povezanih s svetlobo.

Svetloba je zelo pomemben dejavnik našega obstoja, ne glede na to ali gre za svetlobo iz umetnih ali naravnih virov. Predstavlja enega izmed temeljnih pogojev za preživetje ljudi in živali.

Najpomembnejši mejnik v zgodovini umetnih virov svetlobe predstavlja izum svetlobnega telesa na žarilno nitko, žarnice. Leta 1854 jo je izumil v Nemčiji rojen urar Heinrich Göbel. Proizvodnja žarnic z žarilno nitko (kot jih poznamo danes) pa se je pričela 25 let kasneje v letu 1879. Uvedel jo je Thomas Alva Edison. 

Optični spekter svetlobe

Optični spekter (oz. barvni spekter) je del elektromagnetnega spektra, ki je viden človeškemu očesu brez tehničnih pripomočkov. Valovna dolžina človeškim očem vidnega spektra sega med cca 380nm do 780nm. Poleg prostemu očesu vidnega spektra poznamo še ultravijolično magnetno valovanje (UV), to je valovanje z valovno dolžino, ki je nižja od nam vidne in infrardeče valovanje (IR), ki pa je valovanje z višjo valovno dolžino od nam vidne.

Svetlobni tok in osvetljenost

Svetlobni tok je količina energije, ki jo svetlobni vir seva v prostor in je podan v lumnih (lm):

 • Navadna žarnica 100W oddaja 1.300lm
 • Fluorescentna sijalka 58W oddaja 5.200lm
 • Visokotlačna natrijeva sijalka (cestna svetilka) 100W oddaja 10.000lm

Osvetljenost je količina svetlobnega toka, ki pada na izbrano ploskev in je podana v luksih (lx ali lux):

 • Travnik v senci drevesa je osvetljen s 10.000lx
 • Miza v pisarni je osvetljena s 500lx
 • Delovna miza za precizna dela je osvetljena s 1000lx
 • Površina, ki jo osvetljuje 100W žarnica na razdalji 1m je osvetljena s 110lx
 • Rezidenčne površine so povprečno osvetljene z 80lx
 • Skladiščni prostori so osvetljeni s 100lx
 • Travnik v mesečini je osvetljen z 0,5lx

Za različne prostore oziroma površine osvetljevanja so predpisane različne svetlobno tehnične zahteve, ki pa so podrobneje opisane na zadnjih straneh v našem katalogu ''Razsvetljava 2014''.

Barva svetlobe in barvna temperatura

V svetlobni stroki obstaja cel kontinum barv svetlobe, ki se vse imenujejo »bela«. Med njimi so barve, ki nastanjejo pri sevanju črnega telesa, segretem na različne, razmeroma visoke temperature. Tako denimo barva črnega telesa, segretega na temperaturo 2.848 kelvinov ustreza svetlobi običajne žarnice na žarilno nitko. Rečemo, da je »barvna temperatura« takšne žarnice 2.848K.

 • Bela svetloba s temperaturo med 2.700 in 3.300K se uporablja v bivalnih prostorih
 • Bela svetloba s temperaturo med 3.300 in 5.300K se uporablja v garažah, trgovskih objektih, pisarnah in na raznih drugih delovnih prostorih
 • Dnevna svetloba preko 5.300K se uporablja pri osvetlitvi raznih skladišč, športnih objektov, cestnih površin in nekaterih industrijskih objektov

Indeks barvne reprodukcije

Indeks barvne reprodukcije je pomembno merilo za merjenje kvalitete svetlobe žarnic in sijalk. Indeks določa kako dobro svetilka reproducira barve. Kot primerjava oziroma merilo (Ra = 100) se uporablja naravni vir svetlobe. Indeks torej meri kako dobro svetlobni vir imitira barve, ki so izražene ob naravnem viru svetlobe.

Svetlobni viri z različnim indeksom so primerne za različne namene. Tako na primer ne smemo za razsvetljavo delovnega prostora uporabiti svetilke z Ra manjšim kot 80. Visok indeks barvne reprodukcije je posebej zaželjen v trgovinah in v izložbah, da so barve posameznih izdelkov čim bolj jasne.

Svetlobno telo Indeks barvne reprodukcije (Ra)
Sončna svetloba, žarnica z žarilno nitko, halogenske žarnice 100
LED svetila 70 - 95
Fluorescenčne sijalke 70 - 90
Kompaktne fluorescenčne sijalke, varčne žarnice 70 - 89

Ocena bleščanja (UGR)

Ocena bleščanja je mednarodni indeks, ki se uporablja za vrednotenje in omejitev psihološkega neposrednega bleščanja svetilk. V nasprotju z indeksom bleščanja, kjer je bilo bleščanje ocenjeno za eno samo svetilko, metoda UGR izračuna bleščanje celotne razsvetljave z določenim položaj opazovalca in prostor. Natančen izračun vrednosti UGR z določenim položajem opazovalca v prostoru je mogoče simulirati s sodobnimi programi načrtovanja razsvetljave. Manjša kot je vrednost UGR manjše je bleščanje v prostoru.

Indeks bleščanja Reakcija
0 - 10 neopazno
10 - 16 opazno
16 - 22 sprejemljivo
22 – 28 neprijetno
> 28 nevzdržno
Mejne vrednosti Delovno mesto
16 tehnično risanje, precizna dela
19 pisarne, knjižnice, učilnice
22 kuhinje, recepcije, fino montažna dela
25 skladišča, preprosta montažna dela
28 parkirne hiše, težka industrijska dela

Izumitelji

Thomas Alva Edison: žarnica za množice

Vir: Wikipedia

Thomas Alva Edison, rojen leta 1847 v ZDA, je bil vsestranski izumitelj. Patentiral je preko 1000 izumov. Med najpomembnejše se štejejo telegraf, fonograf, nikelj in predvsem žarnica.

Edison je želel ustvariti žarnico, ki si jo bo lahko privoščil vsak ter jo bo moč proizvajati množično. Pot do tega izuma je bila dolga in težka, ampak oktobra leta 1879 je dobil zamisel, ki je spremenila Svet.

Kot podlago za svoj izum je uporabil žarnico, ki jo je izumil Heinrich Gobel. 

Heinrich Göbel: izumitelj žarnice

Vir: Wikipedia

Heinrich Göbel, rojen leta 1818 v Nemčiji, je bil urar in izumitelj. Kasneje, leta 1848 je migriral v New York.

Heinrich je v New Yorku, okoli 25 let pred Edisonu, izumil žarnico z žarilno nitko. Uradno mu izum žarnice ni priznan, saj ni vložil patenta. Patent je kasnje vložil Thomas Alva Edison.

Šele za tem, ko je Heinrich Göbel umrl, se je pričelo govoriti o njemu kot pravem izumiteljem žarnice.

 

Svetila v Schrack Technik spletni trgovini

Notranja svetila

Zunanja svetila

Razsvetljava pri Schrack Technik

Schrack Trinity notranja svetila
Schrack Trinity notranja svetila

NOVO! Notranja svetila serije Schrack Trinity. Oglejte si pestro ponudbo.

Schrack Trinity zunanja svetila
Schrack Trinity zunanja svetila

NOVO! Zunanja svetila serije Schrack Trinity. Oglejte si pestro ponudbo.

Industrijska razsvetljava
Industrijska razsvetljava

Schrack industrijska razsvetljava – učinkovita razsvetljava za delavnice in skladišča.