Schrack Technik d.o.o.
  • Uredba 305/2011 o gradbenih proizvodih

    Uredba o gradbenih proizvodih zahteva novo označevanje energetskih in podatkovnih kablov. Preberite si povzetek uredbe.

Kakšen je namen in vpliv uredbe?

V uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta Evrope, z dne 9. marca 2011, o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov so podatkovni kabli definirani kot gradbeni proizvod.

Gradbeni proizvodi se izdelujejo in dajo na trg za trajno vgradnjo v stavbo ali njene dele in njihove lastnosti vplivajo na lastnosti stavbe glede na njene osnovne zahteve. Uredba tako velja samo za fiksno položene podatkovne kable in ne za spajalne kable.

Ena od temeljnih zahtev za stavbe glede varnosti v primeru požara je, da mora biti stavba zasnovana in izdelana tako, da se v primeru požara ogenj in dim čim manj oz. čim bolj počasi širita. Samo tako lahko stanujoči stavbo varno zapustijo in imajo pristojni reševalci več časa za uspešno reševanje ljudi in premoženja.  

Vsi gradbeni proizvodi morajo biti preverjeni s strani organov, ki so priznani s strani EU in morajo biti v skladu z vsemi standardi. Potem se na podlagi teh pregledov izda izjava o lastnostih (DoP), ki mora biti na razpolago za vsak izdelek. Prav tako mora vsak izdelek imeti ustrezno označbo na pakiranju.

STANDARD

Harmoniziran standard EN 50575: 2014 z naslovom Elektroenergetski, krmilni in komunikacijski kabli – Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru. 

Standard je začel veljati 1.7.2016 s prehodnim obdobjem do 1.7.2017 in je danes že obvezen. Za vse izdelke, ki so proizvedeni po 1.7.2017 in jih zajema standard EN 50575: 2014 je obvezna izdaja izjave o lastnostih (DoP).

Razredi požarnih lastnosti

  Požarne lastnosti so razdeljene na 7 razredov, kjer:

  • razred A označuje zahtevo za najvišji (nevnetljiv) razred
  • razred F označuje najnižji (lahko vnetljiv) razred

Zagotavljanje kakovosti

Sistem zagotavljanja kakovosti izdelkov (1+, 3, 4) določa zahteve za izvajanje različnih kontrol proizvodnje in preskušanje vzorcev s strani proizvajalca ter pristojnega organa.

Kaj vam nudi SCHRACK TECHNIK?

Za vsak podatkovni kabel (baker ali optika) vam nudimo izjavo o lastnostih - DoP - declaration of performance. Izjavo lahko najdete na vsakem podatkovnem kablu in na spletni podstrani izdelka pod zavihkom datoteke.

Do vseh DoP izjav pa lahko dostopade tukaj:

Vse izjave o lastnostih (DoP)

Kje uporabiti kateri razred podatkovnih kablov?

Kako so klasificirani nekateri naši podatkovni kabli?

Naziv: Kabel, U/FTP, kat.6a, 4x2xAWG23/1, 500 Mhz, LS0H, moder

Šifra izdelka: HSEKF423CA

Klasifikacija: B2ca, s1a, d1, a1

Naziv: Kabel S/FTP, kategorije C7a-1200, 4x2xAWG, moder

Šifra izdelka: HSEKP422HB

Klasifikacija: B2ca-s1,d1,a1

Naziv: Kabel F/FTP, C6a, 500 4x2xAWG23 HFR, moder

Šifra izdelka: HSEKP423HA

Klasifikacija: Dca-s2,d2,a1

Naziv: S/FTP kabel Kat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000Mhz, LS0H, moder

Šifra izdelka: HSEKP423HB

Klasifikacija: Dca-s2,d2,a1

Naziv: Univerzalni optični kabel

Šifra izdelka: HSEAIBHxxx

Klasifikacija: Dca-s2,d1,a1