Schrack Technik d.o.o.

Standardi in osnove omrežne tehnike

Področja veljavnosti

EN standardi

Zgradba in konfiguracija primarnih, sekundarnih in terciarnih podsistemov komunikacijskega kabelskega ožičenja je opisana v standardu EN 50173.

EN 50173 - Informacijska tehnologija - komunikacijska kabelska ožičenja za splošno uporabo

 • 1. del: Splošne zahteve
 • 2. del: Poslovne stavbe
 • 3. del: Industrijske cone
 • 4. del: Stanovanja
 • 5. del: Računalniški centri
 • 6. del: Razdeljeno vzdrževanje in servis objektov (osnutek, ki še ni sprejet)

Za inštalacijo komunikacijskega ožičenja veljajo naslednji standardi. V praksi so za montažo komunikacijskih kabelskih sistemov najpomembnejši standardi EN 50174 in EN 50346. Ti standardi opisujejo, na kaj je treba paziti pri inštalaciji in preizkušanju komunikacijskega ožičenja.

EN 50174 - Informacijska tehnologija - inštalacija komunikacijskega ožičenja

 • 1. del: Specifikacija in zagotavljanje kakovosti
 • 2. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike izvedbe v zgradbah
 • 3. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike izvedbe na prostem

EN 50346 - Informacijska tehnologija - inštalacija komunikacijskega ožičenja- preizkušanje inštaliranega ožičenja

Zaradi stalnega povečevanja mejnih frekvenc postajajo teme, kot so elektromagnetna združljivost, izenačenje potencialov in ozemljitve, vedno pomembnejše. Za njih veljajo naslednji standardi:

EN 50310 - Uporaba ukrepov za ozemljitev in izenačitev potencialov v zgradbah z opremo za informacijsko tehnologijo

EN 55022 - Oprema za informacijsko tehnologijo - karakteristike občutljivosti na radijske motnje -
mejne vrednosti in merilne metode

EN 50081 - Elektromagnetna združljivost (EMC) - Osnovni standard oddajanja motenj

 • 1. del: Stanovanjski in komercialni prostori ter obrati lahke industrije
 • 2. del: Industrijska okolja

EN 50082 - Elektromagnetna združljivost (EMC) - Osnovni standard odpornosti na motnje

 • 1. del: Stanovanjski in komercialni prostori ter obrati lahke industrije
 • 2. del: Industrijska okolja

ÖVE E 8014 - Ozemljitve in izenačitve potencialov za električne naprave z nazivno napetostjo do AC 1000 in DC 1500 V

 • 1. del: Splošne zahteve in pojmi
 • 2. del: Temeljna ozemljitev
 • 3. del: Posebnosti ozemljitvenih naprav v stavbah s posebnimi zahtevami glede elektromagnetne združljivosti (EMC) opreme informacijske tehnologije

Komunikacijska kabelska ožičenja za splošno uporabo - zgradba

Osnove bakrenega ožičenja

Mednarodni ISO/IEC in evropski EN standardi so skoraj enaki in v nasprotju z ameriškimi standardi TIA/EIA, razlikujejo med kategorijo in razredom. Kategorija označuje, po katerih metodah in vrednostih se preizkušajo posamezne komponente. To pomeni, da so posamezne komponente vedno lahko preizkušene in opredeljene samo po eni kategoriji. Če priključimo zdaj skupaj izdelke določene kategorije, nastane sistem, ki je definiran po nekem razredu. Pri tem določa komponenta z najmanjšo kategorijo vrednost razreda.

Mrežne aplikacije

Naslednje Ethernet mrežne aplikacije so definirane za razrede D do FA v EN 50173-1:

10 Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet se prenaša na vseh 4 parih, full duplex z 2,5 Gbit/s na par, pri frekvenci s težiščem 417 MHz. AlienNEXT (Alien Near End Crosstalk) širjenje motečih signalov iz parice nekega kabla na parico drugega kabla.

Razlika med ISO/IEC & EN ter TIA/EIA

Ločevanje kablov za informacijsko tehnologijo in napajalnih kablov

V EN 50174-2 je opisano ločevanje kablov mreže in napajalnih kablov.


Razdalje so odvisne od naslednjih faktorjev:

 • od elektromagnetne združljivosti (EMC) kabla za informacijsko tehnologijo
  - dušenja na spojnikih za oklopljene simetrične kable
  - prečne izgube pretvorbe (TCL) za neoklopljene simetrične kable
  - oklopljeno dušenje za nesimetrične (koaksialne) kable in Twinaxial kable
 • od sestave napajalnih kablov
 • od mere napajalnega kabla in vrste napajanih električnih tokokrogov
 • od razpoložljivosti opreme za ločevanje med kabli za informacijsko tehnologijo in napajalnimi kabli

Razdalje se izračunajo po EN 50174-2 (ločevanje kovinskih kablov za informacijsko tehnologijo in napajalnih kablov).

Merilne metode za testiranje

Permanent Link (inštalacijska razdalja) - brez spajalnih kablov

Channel (razdalja prenosa) - s spajalnimi kabli

Shema označevanja bakrenih kablov

AWG (American wire gauge)

Dimenzije vodnikov najpogosteje uporabljenih žic pri bakrenih kablih:

Opisi RJ konektorjev

Načrt povezave pinov

Minimalna inštalacija v stanovanju

V standardu ÖVE/ÖNORM E 8015-2 je navedeno najmanjše število IT-priključkov (IT-P) v stanovanju. Vsak IT-priključek (IT-P) se lahko izvede z najmanj dvema načinoma. Za stanovanja z visoko stopnjo opremljenosti priporočamo, za morebitno poznejšo inštalacijo, vgradnjo prazne elektroinštalacijske cevi z vsaj Ø 25 od vhoda kablov v stanovanje do prazne doze, v vse stanovanjske prostore, vključno s kuhinjo.

Pri tem pomeni:
1) Podrazdelilnik za informacijsko tehniko (etažni) (IT-UV)
2) Razdelilec posameznega stanovanja (WÜP)
3) IT-priključki (IT-P)