Schrack Technik d.o.o.
  • Naročanje kablov v spletni trgovini

    Za lažje razumevanje vam predstavljamo sistem
    naročanja kablov v naši spletni trgovini.

Glavna šifra izdelka in podšifra izdelka

Vsak kabel ima glavno šifro izdelka, ki izgleda tako:

XCxxxxxxxx

npr: XC01050404

Določeni kabli pa lahko imajo še podšifro izdelka, ki izgleda tako:

XxxxxxxxxX

npr: X01050404C

Primer

Kaj predstavlja glavna šifra in kaj podšifra?

Glavna šifra

Glavna šifra izdelka predstavlja prodajo kabla na meter. To pomeni, da lahko naročite poljubno dolžino kabla. Tukaj je potrebno opozoriti, da se pri glavni šifri zaračunajo stroški razreza.

Podšifra

Podšifra izdelka pa predstavlja v naprej razrezane dolžine (kolute) kablov. Podšifre imajo lahko na koncu naslednje črke, ki predstavljajo rimske številke:

L - kolut 50 m

C - kolut 100 m

D - kolut 500 m

M - kolut 1.000 m

Mrežni kabli

Sistem velja tudi za mrežne kable, vendar so oznake malo drugačne.

Vsak mrežni kabel ima glavno šifro izdelka, ki izgleda tako:

HSExxxxxxx 

npr: HSEKP423HA

Določeni kabli pa lahko imajo še podšifro izdelka, ki izgleda tako:

HSxxxxxxxX

npr: HSKP423HA5

Primer

Kaj predstavlja glavna šifra in kaj podšifra?

Glavna šifra

HSEKP423HA

Podšifra

HSKP423HA5

1 - 1.000 m

3 - 305 m

5 - 500 m

Seznam vseh kolutov, ki so na voljo