Schrack Technik d.o.o.
  • Napetostni nadzorni releji

    To je konec nekontrolirane napetosti: efektivno izločite prenapetost s pomočjo napetostnih nadzornih relejev Schrack Technik.
Termistorski nadzorni releji
Termistorski nadzorni releji

Termitorski nadzorni releji omogočajo nadzor nad temperaturo motornega navitja za najboljšo možno zaščito.

Nivojski nadzorni releji
Nivojski nadzorni releji

Določene zahteve potrebujejo točno določene rešitve: Nivojski nadzorni releji Schrack Technik ponujajo optimalno nadzor.

Fazni nadzorni releji
Fazni nadzorni releji

Nadzor zaporedja faz, izpada faz in asimetrije: s Schrack Technik faznimi nadzornimi releji vam ni potrebno več skrbeti.

Tokovni nadzorni releji
Tokovni nadzorni releji

Ekstremna nihanja toka lahko povzročijo škodo na vaših sistemih in napravah.

Časovni releji
Časovni releji

Vklapljajte ali izklapljajte s časovnim zamikom s pomočjo Schrack Technik časovnimi releji.

Varujte svojo opremo pred prenapetostjo s pomočjo napetostnih nadzornih relejev za eno ali tri fazne AC sisteme. Prenapetost generira toploto, ki lahko povzroči škodo na občutljivih komponentah. Podnapetost pa lahko povzroči napetostno območje, ki ni definirano, kar lahko povzroči nekontrolirano kvarjenje posameznih komponent. Schrack Technik napetostni nadzorni releji so izdelani, da varujejo pred omenjenimi nevarnostmi.

Nadzor prenapetosti

Ko merjena napetost prekorači na MAKS-regulatorju nastavljeno vrednost, začne teči nastavljena zakasnitev proženja (rdeča LED MAKS utripa). Po preteku zakasnitvenega časa (rdeča LED MAKS sveti), se izhodni releji preklopijo v pozicijo izklopljeno (rumena LED ne sveti).

Nadzor podnapetosti

Ko merjena napetost pade pod MIN-regulatorju nastavljeno vrednost, začne teči nastavljena zakasnitev proženja (rdeča LED MIN utripa). Po preteku zakasnitvenega časa (rdeča LED MIN sveti), se izhodni releji preklopijo v pozicijo izklopljeno (rumena LED ne sveti).

Uporaba:

  • Nadzor napetosti za enosmerno in izmenično napetost v 1 ali 3 faznem omrežju