Schrack Technik d.o.o.
  • Kontaktorji, motorska zaščitna stikala

Motorna zaščitna stikala BE5, BE6

Motorno zaščitno stikalo BE516000--
  • Motorna zaščitna stikala tip BE5 0,1-32A
  • Motorna zaščitna stikala tip BE6 24-63A
  • pomožni kontakt
  • ohišje
  • povezovalni blok

K izdelku v spletni trgovini

Izdelki v spletni trgovini

Kontaktorji, motorska zaščitna stikala