Schrack Technik d.o.o.

RCCB zaščitna stikala na diferenčni tok

Glavna naloga RCCB stikala (naprave na preostali – diferenčni tok) je zaščita pred nevarnostjo električnega udara in požarna zaščita pri zemeljskih stikih.

Glede na občutljivost ločimo več tipov RCCB stikal:

 • ≤30mA: zaščita pri neposrednem dotiku delov pod napetostjo,
 • ≤100mA: zaščita pri posrednem dotiku delov pod napetostjo,
 • ≤300mA: PROTIPOŽARNA ZAŠČITA.

Do neposrednega dotika pride, ko se človeško telo direktno dotakne delov pod napetostjo. Če predpostavimo, da je upornost človeškega telesa 1kῼ je v primeru dotika napetosti 230V, tok skozi človeško telo 230mA, kar pa je lahko že smrtno nevarno.  Za osebno zaščito ljudi je torej nujna izbira RCCB zaščitnih stikal na diferenčni tok ≤30mA.

Vpliv toka na človeško telo

 • Področje AC-1 : učinki nezaznavni.
 • Področje AC-2: ni zaznati škodljivih učinkov in krčenja mišic.
 • Področje AC-3: pojavi se krčenje mišic, vendar še ni nevarno za srce.
 • Področje AC-4: se že pojavijo nevarnosti za srce.

Če ponovimo osnove elektrotehnike, lahko delovanje RCCB stikala primerjamo z delovanjem sistema centralne kurjave. Naslednji sliki prikazujeta osnovni princip delovanja.  Hitrost pretoka vode lahko primerjamo z električnim tokom, tlak vode pa z električno napetostjo tokokroga.

Centralni ogrevalni sistem brez napake in z napako s puščanjem

RCCB stikalo brez okvare in z okvaro v tokokrogu

Primeri uporabe tipov RCCB stikal

Danes se RCCB stikala razlikujejo med seboj glede na tipe zaznavanja diferenčnih tokov, ter glede na čas proženja. Pri izbiri zaščitnih stikal je potrebno upoštevati mesto vgradnje in pa navodila, ki jih predpišejo proizvajalci električne opreme, vgrajene na objektu.

Tip AC - ohmska, induktivna in kapacitivna bremena brez elektronskih komponent, običajno:

 • potopni grelec,
 • kuhalna plošča / pečica z uporovnimi grelnimi elementi,
 • halogenska ali klasična razsvetljava.

Tip A - enofazni porabniki, z elektronskimi komponentami, običajno:

 • enofazni pretvorniki,
 • IT in multimedijska oprema (razred 1),
 • napajalniki (opremo razreda 2),
 • zatemnilniki za razsvetljavo,
 • indukcijske kuhalne plošče,
 • pralni stroji, brez frekvenčno krmiljenega motorja.

Tip A je primeren za vse aplikacije tipa AC.

Tip F - oprema / naprave s frekvenčnim nadzorom, običajno:

 • nekateri pralni, sušilni in pomivalni stroji s sinhronskim motorjem,
 • nekatera električna orodja (razred 1),
 • nekatere klimatske naprave.

Tip F je primeren za vse aplikacije tipa A in tipa AC.

Tip B - trifazna elektronska oprema, običajno:

 • UPS naprave,
 • polnilne postaje za električna vozila,
 • PV elektrarne,
 • industrijski stroji,
 • žerjavi.

Tip B je primeren za vse aplikacije tipa F, tipa A in tipa AC.

Tip B+ - še nimajo mednarodnega (IEC) ali evropskega (EN) standarda -  (VDE 0664-400).

Izbira RCCB stikala je torej odvisna od vrste okvarnih tokov, ki jih v primeru okvare povzročijo električne naprave. Iz tabele 1 je razvidno, da v današnji moderni elektro inštalaciji uporaba RCCB stikal tipa AC v praksi ni dovoljena. Standard pri nas tega sicer ne zahteva, vendar to zahtevajo današnje električne naprave na objektih in okvarni tokovi, ki se pojavijo. Današnja moderna elektro inštalacija zahteva uporabo več različnih naprav na diferenčni tok. Porabniki v inštalaciji so razdeljeni v več skupin. Taka inštalacija nam ob pojavu napake v toku v eni veji ne izklopi celotne inštalacije. To pa je s stališča modernega življenja in zahtev po razpoložljivosti električne energije nujno. Optimalna izbira je, da za glavno diferenčno stikalo izberemo selektivni tip RCCB (S). Naša skupna naloga je, da dvignemo nivo varnosti in zanesljivosti elektro inštalacije.