Schrack Technik d.o.o.

Prenapetostni odvodniki: stopnja II, tip T2

Za preprečitev nastanka škod na el. instalacijah se uporablja znotraj objekta tri stopenjski sistem zaščite pred prenapetostjo. To tako imenovano koordinirano zaščito obravnava standard SIST EN 61643-11. Že uveljavljena klasifikacija iz nemških standardov govori o oznakah stopenj B, C, D (DIN VDE 0675), standardi IEC/SIST EN 61643-11 pa govori o stopnjah I, II, III oziroma tipih T1, T2 in T3.  Pri pravilni koordinaciji tri stopenjske kaskade prenapetostnih odvodnikov lahko zmanjšamo nevarnost poškodb tudi občutljivejših, dražjih aparatov.

V tem članku se koncentriramo na stopnjo zaščite II (tip 2), ki je tudi najbolj razširjena.

2. stopnja (srednja zaščita)

Namen: zaščita električnih instalacij in aparatov pred prenapetostjo, ki nastane zaradi atmosferskih razelektritev in stikalnih manipulacij.

Uporaba odvodnikov za glavne inštalacije razdelilcev.

Minimalne zahteve za prenapetostne odvodnike:

  • stopnja II po IEC/SIST EN 61643-11 – nazivni odvodni tok ≥ 5 kA (8/20 µs)
  • za odvodnike L-N ali L-PE ≥ 10 kA (8/20 µs)
  • za odvodnike N-PE pri vezavi 1+1 (1-fazno napajanje) oz. ≥ 20 kA (8/20 µs)
  • za odvodnike N-PE pri vezavi 3+1 (3-fazno napajanje) – napetostni zaščitni nivo ≤ 2000 V.

Odvodniki morajo biti vgrajeni čim bližje zbiralki za izenačitev potenciala (PAS) ali zaščitni zbiralki PE.

Odvodnike vgrajujemo v vse razdelilce vezane zaporedno, če je razdalja med razdelilci nad 10 – 20 m.

V zgradbah za električne inštalacije uporabljamo v glavnem dva načina ozemljevanja, to sta večinoma TN-C-S in TT sistem.

Vezava TN-C, 3+0

Vezava TN-S, 4+0

Vezava TT, 3+1

Tehnični podatki

Razred odvodnika T2 / C
Maks. trajna napetost 280 V AC
Največji odvodni tokovni sunek 40 kA
Nazivni odvodni tokovni sunek 20 kA
Zaščitni nivo <1,4 kV
Sledilni tok ----
Maks. predvarovalka 125 AgL
Temperaturno območje -40 °C - +70 °C
Stopnja mehanske zaščite (montiran) IP40
Maks. priključni navor sponk 2,4-3 Nm
Kratkostična trdnost 50 kA/50 Hz
Pomožni kontakt IS010444--
Prikaz stanja da (zelena/rdeča)

Indikator napake