Schrack Technik d.o.o.

Inteligenten način zaščite

V naših domovih je vse več elektronskih naprav, ki naredijo bivanje v hiši bolj udobno. Zaščitite svoj TV, DVD, računalnik, tiskalnik, faks, domači kino, ojačevalnik ..., pred neželenimi vplivi narave, da bo užitek popoln in brezskrben. Razvoj novih tehnologij postavlja pred elektrotehniko zahteve po novih inštalacijskih rešitvah in optimalni zaščiti ljudi in naprav.

V naši ponudbi ponujamo program za zaščito stikalnih omar, električne inštalacije in naprav pred posledicami atmosferskih izpustov.

Pravilno izbrani odvodniki prenapetosti iz našega programa bodo zagotovili popolno zaščito inštalacij in naprav v vseh objektih za industrijske, javne ali zasebne namene.

Vzroki za nastanek prenapetosti

Prenapetosti v električnih sistemih se pojavijo iz različnih razlogov. Najpogostejši so:

 • Direktni udar strele in udar strele v bližini

Pri direktnem udaru strele ali udaru strele v bližino govorimo o udaru strele v odprte vodnike v neposredni bližini električnih naprav, v objekt z ali brez zaščite pred udarom strele.

Zaščito pred direktnim udarom strele nudijo odvodniki toka strele, ki so preizkušeni po mednarodnih zahtevah odvodnikov tipa T1 (stara oznaka „B“). Kot dodatna zaščita se k odvodniku toka strele priporoča še namestitev prenapetostnega odvodnika in odvodnika za posamezne naprave!

 • Indirektni udar strele

Strele oblak-oblak, oblak-zemlja ter zemlja-oblak imajo zelo visoko elektromagnetno polje. V prevodnih predmetih se inducira napetost, ki lahko doseže zelo visoke vrednosti in na napravah povzroči škodo.

Za zaščito naprav je potrebno namestiti prenapetostni odvodnik tipa T2 (stara oznaka „C“). Za dodatno zaščito se priporoča namestitev odvodnika za posamezne naprave.

 • Oddaljeni udar strele

Kot oddaljeni udar strele označujemo udar strele v večji oddaljenosti od naprave v nizko- oz. srednjenapetostnem omrežju. Označujemo jih tudi kot indirektni udar strele.

Oddaljeni udari strele v napravah povzročijo prenapetosti, ki se v ozemljitev odvaja s prenapetostnimi odvodniki tipa T2 (stara oznaka „C“).

 • Preklapljanja v nizkonapetostnih omrežjih

Ne tako spektakularna kot nevihte, so preklapljanja, ki pri vklopu ali izklopu bremen ali pri izklopu kratkih stikov povzročajo prenapetosti.

Te uničujoče prenapetosti se lahko zmanjša z ustrezno razvrščenimi odvodniki: prenapetostni odvodnik T2 + dodatno odvodnik za posamezne naprave T3 (stara oznaka „D“).

Največja škoda nastane, ko strela udari neposredno, kar običajno privede do požara. Ogromna sproščena energija je sprožilec za takšne in druge ekstremne škode.

Kaj so prenapetostni odvodniki?

Gre za odvodnike C ali odvodnike po testnem razredu II, T2, ki se uporabljajo za zaščito električnih sistemov pred prehodnimi prenapetostmi. Povzročajo jih predvsem atmosferski izpusti ali napake med montažo.

 • Odvodniki naj bodo pritrjeni v bližini vstopne točke daljnovoda, PAS ali PE tirnice in zagotavljajo zaščito pred prenapetostjo sistemov in naprav do predpisanih najvišjih stopenj zaščite 2,5 kV in precej nižje.

 • Nižje neprekinjene napetosti, kot je 280 V, niso dovoljene.

Kaj so odvodniki strele?

 • So odvodniki B ali odvodniki po testnem razredu I, T1. Namenjeni so "zaščiti pred udarom strele".
 • Odvodnike je treba priključiti v bližini vstopne točke daljnovoda in izenačiti potencial za zaščito pred strelo na predpisano maksimalno stopnjo zaščite 4kV in precej pod njo.

Odvodniki toka strele T1

Odvodniki toka strele se uporabljajo za zaščito pred neposrednimi učinki toka strele. Posebnost teh odvodnikov je njihova nosilnost toka strele. Testirani so po zahtevah mednarodno standardiziranih odvodnikov razreda I (IEC61643-1). Za razliko od ostalih tipov odvodnikov, se ti preizkušajo po krivulji impulza toka 10/350 μs (oblika krivulje izpolnjuje zahteve za energijo in naboj). Pri tem so odločujoči parametri: temenska vrednost tega vala (Iimp), specifična energija in naboj. Iz poznejših primerjav je razvidno, da odvodniki toka strele lahko odvedejo veliko večjo (večkratno) količino energije, kot prenapetostni odvodniki. Schrakova serija odvodnikov toka strele je preizkušena tako za direktni kot tudi za indirektni udar toka strele!

Prenapetostni odvodniki T2

Prenapetostni odvodniki tipa 2 (stara oznaka „C“) nimajo lastnosti odvajanja toka strele in se zato ne smejo uporabljati kot zaščita pred učinki direktnega udara strele. Prenapetostni odvodniki T2 so namenjeni zaščiti električne inštalacije in opreme pred indirektnimi vplivi udara strele in prenapetostmi, ki so posledica stikalnih ali drugih dogodkov v električnem omrežju. Prenapetostni odvodniki T2 se preizkušajo po standardizirani obliki krivulje impulza toka 8/20 μs in se definirajo po temenski vrednosti toka. Količina energije, ki jo lahko prenapetostni odvodnik odvede, je veliko manjša (večkratno) od energije, ki jo lahko odvede odvodnik toka strele.

Na naslednji sliki je grafični prikaz primerjave za preizkusni razred I (10/350 μs) in za preizkusni razred II (8/20 μs) z isto vrednostjo temenskega toka. Če primerjamo površino pod obema krivuljama opazimo, da je pod krivuljo 8/20 μs bistveno manj energije. Čeprav ima prenapetostni odvodnik T2 na preizkusni krivulji enako temensko vrednost toka kot odvodnik toka strele, nikakor ne more odvesti količine energije, ki jo s seboj prinese udar toka strele!

Odvodniki za posamezne naprave T3

Za občutljive končne porabnike je zaželena še dodatna zaščita pred prenapetostjo. Ti odvodniki z oznako T3 ali III (stara oznaka ≫D≪) so preizkušeni s hibridnim generatorjem in definirani z vrednostjo karakteristik napetosti prostega teka Uoc in kratkostičnega toka Isc. Zelo nizka stopnja zaščite nudi zaščito občutljivim napravam pred poškodbami. Pri vgradnji teh naprav je pomembno, da od mesta vgradnje odvodnika T3 do končnega porabnika ni več kot 10 m, da lahko opravljajo popolno zaščitno funkcijo. Prenapetostni odvodniki T3 so učinkovita zaščita samo v kombinaciji z odvodniki razreda I oz. II. Ideja je, da predhodni odvodniki razreda I in II toliko omejijo prenapetost, da lahko prenapetostni odvodnik T3 opravi svojo funkcijo, ne da je pri tem preobremenjen z energijo, ki jo odvaja prosti zemlji. Kombinacija z odvodnikom toka strele T1 oz. prenapetostnim odvodnikom T2 omogoča največjo možno zaščito pred prenapetostjo na končnem porabniku.

Serije opreme za prenapetostno zaščito v tej ponudbi

V okviru te promocije vam ponujamo opremo iz 6 različnih serij izdelkov za prenapetostno zaščito Schrack iz različnih kategorij zaščite:

 • Serija PROTEC (T1+T2),
 • Serija COMBTEC (T1+T2),
 • Serija VARTEC (T2),
 • Serija UAS (T2),
 • Serija DATEC (T3).
 • Serija PHOTEC (T1+T2, T2).

Hitri izbor prenapetostnih odvodnikov

Izbira pravih odvodnikov je eno od najpomemnejših področij, če hočemo zaščititi porabniško napravo. S hitrim izborom prenapetostnih odvodnikov lahko najdemo pravi odvodnik hitro in enostavno.

Postavitev v stavbi

PROTEC odvodniki toka strele z iskriščem in prenapetostni odvodniki

Schrackova serija Protec je kombinacija odvodnika strele z iskriščem in prenapetostnega odvodnika (TI + TII). Ta serija je bila preizkušena po IEC/EN 61643 in je pridobila certifikat. Odvodnike Schrack Protec je treba uporabiti pri porabnikih, ki so uvrščeni v nivo zaščite pred strelo I in II (25 kA/19 kA (10/350) na pol. Pri notranji montaži, ki ni odvisna od lege, je treba upoštevati nacionalne predpise za inštalacije (SIS EN 61643-11). Serija Protec je bila razvita tako, da za vsak omrežni sistem obstaja ena skupna naprava – skupni priklop različnih naprav ni potreben. Za enostavno vgradnjo odvodnika na letev z varovalčnim stikalom za okvarni tok so na voljo posebne letve.

Dimenzije

Vezalna shema

COMBTEC odvodniki toka strele z iskriščem in prenapetostni odvodniki

Schrack serija Combtec je kombinacija odvodnika strele z iskriščem in prenapetostnega odvodnika (TI + TII). Ta serija je bila preizkušena po IEC/EN 61643 in je pridobila certifikat. Odvodnike Schrack Combtec je treba uporabiti pri porabnikih, ki so uvrščeni v nivo zaščite pred strelo III in IV (12,5 kA(10/350) na pol. Pri notranji montaži, ki ni odvisna od lege, je treba upoštevati nacionalne predpise za inštalacije (SIS EN 61643-11). Serija Combtec je bila razvita tako, da za vsak omrežni sistem obstaja ena skupna naprava – skupni priklop različnih naprav ni potreben. Za enostavno vgradnjo odvodnika na letev z varovalčnim stikalom za okvarni tok so na voljo posebne letve.

Dimenzije

Vezalna shema

VARTEC prenapetostni odvodniki

Schrack serija Vartec je serija prenapetostnih odvodnikov (TII). Ta serija je bila preizkušena po IEC/EN 61643 in je pridobila certifikat. Odvodnike Schrack Vartec je treba uporabiti pri porabnikih, ki se postavljajo na novo oziroma so se znatno spremenili. Pri notranji montaži, ki ni odvisna od lege, je treba upoštevati nacionalne predpise za inštalacije (Avstrija: Ö VE/Ö NORM E 8001). Ti odvodniki so v natični izvedbi in jih je v primeru preobremenitve odvodnika enostavno menjati.

Dimenzije

Vezalna shema

Vezalne sheme

Opomba

Serija ECOTEC

Lastnosti in prednosti

 • Vtična izvedba širine 9 mm na pol.
 • Tip 2 + tip 3 SPD, polovična širina.
 • Delovna napetost Uc 275 V.
 • Nazivni tok kratkega stika do 25 kA.
 • Zmogljivost praznjenja Imax do 20 kA (L-N) in 40 kA (N-PE).
 • Vsi moduli, vključno z N-PE, s prikazom stanja (zeleno-rdeče).

Dimenzije

Prenapetostni odvodniki (T2) - serija UAS

Serija Schrack UAS je serija prenapetostnih odvodnikov (T2). Ta serija je preizkušena in certificirana po IEC/EN 61643. Uporaba prenapetostnih odvodnikov je potrebna pri porabnikih, ki se postavljajo na novo oz. so bili podvrženi večjim spremembam. Ta serija je dobavljena predpripravljena in je primerna za takojšnjo vgradnjo.

Pri notranji montaži, ki ni odvisna od lege, je treba upoštevati državne predpise za inštalacije (SIST EN 62305-4). Ti odvodniki so v natični izvedbi in jih je v primeru preobremenitve odvodnika enostavno zamenjati.

Dimenzije

Prenapetostni odvodniki za posamezne naprave (T3) za krmilno tehniko

Serija Datec je zasnovana za zaščito enosmernega napajanja in krmilne napeljave. Ti prenapetostni odvodniki za posamezne naprave služijo zaščiti občutljivih končnih naprav in jih je treba namestiti v njihovo bližino - v kombinaciji z odvodniki preizkusnega razreda 2 in/ali preizkusnega razreda 1 nudijo optimalno zaščito pred prehodnimi prenapetostmi.

Dimenzije in vezalna shema

Prenapetostni odvodniki za fotonapetostne naprave (T1+T2, T2) - serija PHOTEC

Serija Schrack Photec je bila razvita posebej za zaščito fotonapetostnih naprav in jih ščiti pred neposrednimi in posrednimi učinki strel in prenapetosti. S pravilno montažo teh odvodnikov je fotonapetostna naprava zaščitena na območjih, kjer je zaščitni nivo (nivo ogroženosti) III in IV. Z uporabo dveh sponk na zaščiteni pol z lahkoto izvedemo varno povezavo med napeljavo in napravami. Kombinacija odvodnika toka strele z iskriščem in prenapetostnega odvodnika ne zahteva nobenih dodatnih odvodnikov med fotonapetostnim panelom in usmernikom.

Dimenzije

Vezalna shema