Schrack Technik d.o.o.
  • Schrack Technik prenapetostna zaščita

    Brezskrbno uživanje med nevihtami

Prenapetostna zaščita za vaš dom

Schrack Technik ponuja kakovostne izdelke prenapetostne zaščite za vse tri razrede (T1-B, T2 –C in T3-D) zaščite.  Zaščita električnih in elektronskih sistemov se zagotavlja  z ustrezno namestitvijo prenapetostnih odvodnikov vzdolž prevodne poti od napajanja do porabnika.  Uporaba prenapetostnih odvodnikov predstavlja zadnje stanje tehnike pri zaščiti električnih in elektronskih sistemov pred strelo in so nepogrešljivi pri zagotavljanju nemotenega obratovanja kompleksnih sistemov.

Prenapetostni  odvodniki  so trajno nameščeni v sistem električnih in elektronskih inštalacij ustrezno glede na sistem omrežja. Razvrščeni so v tri razrede, T1, T2 in T3 ter preizkušeni  skladno s standardom (SIST IEC 61643-11).

Najvišje zahteve glede na kriterij razelektritvene zmogljivosti so postavljene za odvodnike razreda T1(B).  Ti odvodniki se  imenujejo tudi energetski prenapetostni odvodniki , saj so kot vratar na vstopu v zgradbo, ki preprečuje vdor močnih energetskih udarnih tokov strele v notranjost električnih inštalacij. Pri Schracku so ti prenapetostni  odvodniki pod oznako PROTEC in COMPTEC.

Izdelki v spletni trgovini

V notranjosti  zgradbe (za posamezne podrazdelilce) se uporabljajo prenapetostni odvodniki razreda T2(C).  Njihova razelektritvena sposobnost je udarni tok z velikostjo nekaj 10kA in z obliko vala 8/20μs. Pri Schracku so ti odvodniki pod oznako VARTEC.  Prednost le teh je, da so v natični izvedbi in jih je v primeru preobremenitve odvodnika enostavno menjati.  Pri vezavi odvodnikov je potrebno paziti na sistem ozemljitve omrežja (TN-C,TN-S, TT).  

Izdelki v spletni trgovini

Zadnji v vrsti prenapetostne zaščite so elementi, ki se uporabljajo za zaščito opreme, zaradi česar je tudi zaželeno, da so nameščeni v njihovi neposredni bližini.  Glavna naloga teh odvodnikov je omejevati prenapetosti, ki nastanejo med nevtralnim (N) in linijskim (L) vodnikom.  Pri Schracku so odvodniki za posamezne naprave, razreda T3 (D), pod oznako VMG.

Izdelki v spletni trgovini

Prenapetostni odvodniki so zelo pomemben del zaščite pri fotovoltaiki. Serija SCHRACK-PHOTEC je posebej razvita za zaščito fotonapetostnih naprav in jih ščiti pred posrednim in neposrednim udarom strele in pri prenapetostih.  Ti odvodniki se priključijo na DC strani, takoj za PV modulom in pred razsmernikom (PHOTEC BC in PHOTEC C, razred T1 in T2).

Izdelki v spletni trgovini

Brezskrbno uživanje med nevihtami

Če boste vse elektroinštalacije v zgradbi zaščitili s Schrack Technik izdelki (kot na sliki desno), boste lahko mirno gledali televizijo, poslušali radio ali delali na računalniku, medtem, ko zunaj divjajo nevihte. 

Na spodnjih slikah si lahko ogledate kakšna je možna postavitev odvodnikov v stavbi ter kako lahko najdete pravi odvodnik za vas na hiter in enostaven način.

Izbira možnih/potrebnih odvodnikov v stavbi

Schrackov hitri izbor prenapetostnih odvodnikov