Schrack Technik d.o.o.
  • Stopniščni avtomati in impulzna stikala

Impulzno stikalo serije STELLA

Impulzno stikalo STELLA

 

Elektronsko impulzno stikalo s funkcijo varčevanja energije

Preko tipke lahko krmilimo vklop oz. izklop. Če ne pride do ročnega izklopa v nastavljenem času, se luči avtomatsko izklopijo zaradi funkcije varčevanja energije. Krmilni vhod omogoča priklop tipk s tlivko z največjim skupnim bremenom do 100mA in omogoča uporabo v 3- ali 4-vodniškem vezju.

K izdelku v spletni trgovini

Stopniščni avtomat VOWA

Stopniščni avtomat VOWA

Elektronski stopniščni avtomat s signalizacijo izklopa

Kontrolni vhod omogoča priklop tipk s tlivko z največjimi skupnim bremenom 100mA in omogoča uporabo v 3- ali 4-vodniškem vezju. Preko tega vhoda je možen ponovni vklop, z dolgim pritiskom na gumb pa izklop (funkcija varčevanje energije). Hitro, večkratno pritiskanje na stikalni gumb (črpanje) doda več časovnih intervalov. Glede na izvedbo je možna izbira sledečih funkcij:

  • P - impulzno stikalo brez časovne funkcije
  • 0 -  izklopljeno
  • 1 - trajna svetloba (vklopljeno)
  • TW - časovna avtomatika z opozarjanjem pred izklopom

Samo pri BZ327360:

  • T - časovna avtomatika brez opozarjanja pred izklopom
  • PN - impulzno stikalo brez napetosti

K izdelkom v spletni trgovini

Stopniščni avtomat TIMON

Elektronski stopniščni avtomat s funkcijo ponovnega zagona (ustreza EN 60669-2-3)

Krmiljeni vhod omogoča priklop tipk s tlivko z največjim skupnim bremenom do 100mA in omogoča uporabo v 3- ali 4-vodniškem vezju. Ko je naprava vklopljena približno 5 sekund, lahko z dolgim pritiskom tipke (>2s) napravo izklopimo (funkcija varčevanja energije).

K izdelkom v spletni trgovini