Schrack Technik d.o.o.
  • Požarna zaščitna stikala AFDD

Splošne informacije

Požarna zaščita z AFDD obločnimi detektorji (angleško: Arc fault detection device):

  • Prepozna okvarni oblok in izklopi tokokrog.
  • Izvedba kot RCBO-kombinirano zaščitno stikalo, ki je neodvisno od omrežne napetosti.
  • V eni napravi združuje nadtokovno zaščito, zaščito pred diferenčnimi tokovi in požarno zaščito.
  • Visoka stopnja varnosti zaradi indikatorja položaja kontaktov in indikatorja proženja.
  • Hitro in enostavno ožičenje.

Uporaba

Zaradi prednosti teh stikal, da v eni napravi združujejo nadtokovno zaščito, zaščito pred diferenčnimi tokovi in požarno zaščito, je njihova uporaba namenjena predvsem za naslednja področja:

  • Področja v katerih je evakuacija težko izvedljiva, kot npr. otroški vrtci, bolnice ali domovi starostnikov.
  • Pri dejavnostih z večjo možnostjo nastanka požara, kot npr. kmetijstvo ali mizarstvo.
  • V zgradbah iz gorljivih materialov, kot npr. lesene hiše, podstrešna stanovanja.
  • Zgradbe z vrednostnimi dobrinami, kot npr. muzeji, knjižnice.

AFDD v spletni trgovini

Način delovanja

AFDD obločni detektor opravlja elektronski nadzor v primeru gorenja kabla v pripadajočem tokokrogu ter v tem primeru tokokrog izklopi.

Napako med faznim in zaščitnim vodnikom prepozna RCCB zaščitno stikalo, RCBO-kombinirano zaščitno stikalo in AFDD obločni detektor ter tokokrog izklopi.

Napako med faznim in N-vodnikom lahko prepozna inštalacijski odklopnik, RCBO-kombinirano zaščitno stikalo in AFDD obločni detektor.

Toda v primeru napake električnega obloka, ki lahko povzroči požar, tega ne prepozna niti RCCB-stikalo niti inštalacijski odklopnik, ampak samo AFDD obločni detektor.

Mere in vezalna shema

Mere

Vezalna shema

AFDD v spletni trgovini

AFDD v spletni trgovini