Schrack Technik d.o.o.

Moji projektni seznami

Projektni seznami so Vam v pomoč pri vsakdanjem delu!

Moj projektni seznam omogoča, da si shranite seznam izdelkov, ki jih potrebujete pri določenem projektu ter jih potem z enim klikom lahko tudi naročite. Ker se seznam shrani, ga lahko za naročilo uporabite večkrat. S tem si prihranite dragocen čas.

Izdelke lahko dodajate na projektni seznam na več načinov. Lahko jih dodate iz strani izdelka, košarice, ponudb, starih naročil in pdb. To lahko storite vsepovsod, kjer vidite modri žebljiček (glej slika desno). V samem projektnem seznamu lahko dodamo izdelke tudi preko datotete CSV in hitrega naročila.

PREDNOSTI:

  • ustvarite ga enkrat, potem pa je vedno na voljo za naročilo z enim klikom
  • možnost dodajanja in odstranjevanja izdelkov
  • dodajanje komentarjev
  • ustvarimo lahko neomejeno število seznamov