Schrack Technik d.o.o.

Odvodniki toka strele in prenapetostni odvodniki za fotonapetostne sisteme. Odvodniki so razreda I + II (B + C) ali II (C) in so skladni z veljavnimi standardi.

Poudarki in prednosti izdelkov

  • Razred I+II (B+C), II (C).
  • Na voljo so različice z možnostjo pomožnega kontakta.
  • Napetost 1100 ali 550 V DC.
  • Vnaprej sestavljeni odvodniki.

Pregled nad izdelki